وی در مورد آیین‌نامه جدید دولت برای شهرسازی در شهرهای زیر۱۵۰هزار نفر و تامین زمین مورد نیاز اظهارداشت: آماده‌سازی این زمین‌ها با منابع مالی دولت صورت می‌گیرد و تعاونی‌های تامین استانی شکل خواهند گرفت و هزینه‌های آماده سازی همزمان با اقساط وام اخذ می‌شود. به گفته وزیر مسکن، از این پس تعاونی‌ها به تنهایی مجاز به ساخت و مسکن نیستند و حضور سازندگان مسکن در کنار آنها با مشارکت تعاونی‌ها ضروری است.

سعیدی‌کیا با اشاره به برنامه ساخت ۲۰۰هزار مسکن روستایی در سال گذشته اظهار داشت: این در حالی است که طی ۱۰ سال گذشته ۲۰۰هزار مسکن روستایی ساخته شده بود و امیدواریم از اوایل پاییز امسال وارد فاز جدید شویم. وزیر مسکن با اشاره به برنامه دولت برای ساخت مسکن دهک‌های یک تا پنج درآمدی جامعه گفت: دولت برنامه ساخت ۵۰۰هزار واحد مسکونی را در دست دارد، اما دخالت اجرایی نخواهد داشت و به هیچ وجه وارد ساخت و ساز نمی‌شود. وی خبر داد: در حال حاضر ۱۸۰هزار نفر برای دریافت وام روستایی در حال عقد قرارداد هستند و برای اعطای وام‌های اجاره نیز با بانک تجارت، ملت و سپه قرارداد منعقد شده است. سعیدی‌کیا همچنین در جمع خبرنگاران با اشاره به تهیه سند توانمندسازی در بخش مسکن دولت در سال ۸۳ که بیش از ۱۲ دستگاه اجرایی در آن عضو هستند، گفت: ‌طرح جامع ساماندهی حاشیه‌نشینی در حال تهیه است و در برخی شهرها که این موضوع شدت بیشتری دارد، زودتر آماده خواهد شد.

وی با بیان این که دولت برنامه‌هایی را برای ارتقای سطح زندگی این افراد در نظر گرفته است، خاطرنشان کرد: بهتر است به جای اصطلاح حاشیه‌نشینی، اسکان غیررسمی به کار رود و به این معضل توجه بیشتری شود، چراکه ما با این مساله در درون شهرها هم رو به رو هستیم.