سعیدی‌کیا افزود: دولت برای کسانی که توان اجاره مسکن ندارند نیز وام ودیعه مسکن تا متوسط دو‌میلیون تومان در نظر گرفته است. همچنین برای شناسایی افراد محروم با سازمان‌ها و صندوق‌های مربوطه، همکاری داریم تا افرادی که درآمد آنها زیر ۵/۱ برابر حداقل حقوق کارکنان دولت است، شناسایی و مشمول تسهیلات این وام شوند.

وزیر مسکن گفت: سهمیه وام ودیعه مسکن در سال ۸۴، ۲۴‌هزار واحد بوده که پرداخت شده است. وی همچنین از سهمیه ۳۰‌هزار واحدی مسکن برای کارگران و کارمندانی که حداکثر حقوقشان دو برابر حداقل حقوق قانون کار باشد، خبر داد و گفت: مبلغ این وام ۱۰‌میلیون تومان بوده است که سالانه بر اساس تورم افزایش می‌یابد و برای امسال ۵/۱۱میلیون تومان خواهد بود.