دولت با همفکری نمایندگان مجلس در پی تبدیل ایده «جامع مسکن» به طرح، بررسی آن در دولت و در نهایت تدوین «لایحه جامع مسکن» است. سیدبهلول حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این‌که طرح جامع مسکن نسبت به طرح‌های قبلی وزارت مسکن و شهرسازی تاثیر خوب و مثبت‌تری بر بازار مسکن خواهد گذاشت، به خبرگزاری ایسنا گفت: ایده جامع مسکن هنوز به صورت لایحه به مجلس ارائه نشده،‌ ولی وزارت مسکن و شهرسازی در رایزنی که با نمایندگان داشته نسبت به گنجاندن موارد بسیاری که در گذشته در طرح‌هایش کمترین توجهی را نداشته است، توجه جامعی را داشته است.

او با بیان این‌که بسیاری از جوانب در ایده جامع مسکن لحاظ شده است، گفت: در بخش‌هایی از این طرح که در مراحل بررسی مقدماتی است، کشور از نظر دهک‌های درآمدی به طبقات برخوردار و غیربرخوردار تقسیم شده و حتی مطالعات کارشناسان به طور جامع و با در نظر گرفتن نقاط ضعف طرح‌های گذشته انجام شده است. پیش‌نویس طرح جامع مسکن برای شناسایی اقشار آسیب‌پذیر و طبقه‌بندی تسهیلات، برنامه‌ریزی خوبی کرده حتی مکانیزم شناسایی افراد نیز به طور اصولی پیش‌بینی شده است.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با تاکید بر این‌که دولت باید از طریق وضع مالیات هزینه‌های جاری کشور را تامین و بازار مصرف را ساماندهی کند، بر وضع مالیات بر مساکن خالی از سکنه پافشاری کرد و افزود: کنترل وزارت مسکن بر بازار مسکن و اجاره بها باید به سطحی برسد که در صورت ثابت ماندن یکی دو ساله قیمت زمین‌، مسکن و اجاره بها، قیمت‌ها در سال دوم یا سوم به یک‌باره افزایش چند ده درصدی نیابد.

افزایش نرخ تورم با کلیه شاخص‌های موثر مرتبط است، ولی این‌که به بهانه افزایش نرخ تورم قیمت زمین‌، مسکن و اجاره بها افزایش داده شود، پیامد مناسبی را به دنبال نداشته است. دولت برای مهار وضعیت موجود ابزارهای کنترلی بسیار موثری دارد.

نماینده میانه ششمین سرشماری نفوس و مسکن را کمک شایانی به برنامه‌ریزان اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: ششمین سرشماری نفوس و مسکن آمار کارشناسی‌تر، حساب شده‌تر و همه‌جانبه‌تری را در اختیار برنامه‌ریزان اقتصادی قرار خواهد داد. تاثیری که این سرشماری بر نظام برنامه‌ریزی کشور خواهد گذاشت قابل قیاس با ۱۰سال قبل نیست. آمار واقعی نفوس و مسکن برنامه‌ریزی‌های کشور را واقعی‌تر خواهد کرد.

دلیل سرانجام نیافتن کارها و طرح‌های وزارت مسکن نداشتن نظام آماری درست و واقعی است. وزیر مسکن بارها گفته «وقتی نیازمندان واقعی را نمی‌شناسیم، ناچاریم یارانه‌ها را به افراد غیرنیازمند هم اختصاص دهیم».