مرکز آمار ایران در آبان‌‌‌ماه سال ١٣٩٩، «طرح آمارگیری از پارکینگ‌‌‌های عمومی» از مجموعه «طرح‌‌‌‌‌‌های آمارگیری از کارگاه‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل کشور» را با هدف تامین داده‌‌‌های موردنیاز تهیه‎ حساب‌های ملی و منطقه‌‌‌ای سال ١٣٩٨ بخش حمل‌ونقل در فعالیت مربوط به این کارگاه‌‌‌ها به اجرا در آورد. پیش از این نیز، مرکز آمار ایران در سال‌های ١٣٨١، ١٣٨٢، ١٣٨٦، ١٣٩٠ و ١٣٩٤ طرح آمارگیری از پارکینگ‌‌‌های عمومی را به اجرا درآورده بود.

در اجرای سال ١٣٩٩ این طرح، نحوه‌‌ جمع‌‌‌آوری اطلاعات به صورت مراجعه‌‌ حضوری و با استفاده از پرسشنامه بوده است. تعمیم نتایج طرح مزبور به کل جامعه‌‌‌‌‌ آماری نشان می‌دهد، در سال ١٣٩٨ تعداد ١٧٨٢ پارکینگ‌‌‌ عمومی در کل کشور فعال بوده‌اند. تعداد کارکنان این کارگاه‌‌‌ها (پارکینگ‌‌‌های عمومی)، ٤٤٣٧ نفر بوده است که نشان می‌دهد به‌‌‌طور متوسط در هر کارگاه، بیش از ٢ نفر مشغول به‌‌‌کار بوده‌‌‌اند. از این تعداد کارکن، ٦٠‌درصد کارکن مزد وحقوق بگیر و ۴۰‌درصد کارکن بدون مزدوحقوق بوده‌‌‌اند.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند