به گزارش خبرگزاری فارس، پایتخت از ابتدای سال ۲ روز هوای پاک، ۱۹۴ روز هوای قابل قبول، ۶۰ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۶ روز هوای آلوده برای همه افراد داشته است.  شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر اساس اعلام شرکت کنترل آلودگی هوا روی عدد ۱۲۶ قرار گرفته و هوای تهران برای افراد حساس جامعه آلوده است.

همچنین شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته روی عدد ۱۴۵ قرار داشت و هوای تهران برای افراد حساس جامعه آلوده بود.

پایتخت از ابتدای سال ۲ روز هوای پاک، ۱۹۴ روز هوای قابل قبول، ۶۰ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۶ روز هوای آلوده برای همه افراد داشته است. این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۱۵ روز هوای پاک، ۱۷۶ روز هوای قابل قبول، ۶۹ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۲ روز آلوده برای همه افراد داشته است.

شاخص لحظه‌‌‌ای کیفیت هوای شهر تهران نیز روز گذشته حوالی ساعت ۱۵ با یک بهبود جزئی روی ۱۲۶ واحد متوقف شد اما در نیمروز چهارشنبه این شاخص در ۱۵ ایستگاه وضعیت قرمز داشت. بر اساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوا در ایستگاه‌‌‌های سوهانک (منطقه ۱)، شریف( منطقه ۲)، دانشگاه علم و صنعت( منطقه ۴)، تربیت مدرس( منطقه ۶)، شهرداری منطقه ۱۰، شهرداری منطقه ۱۱، میدان امام خمینی( منطقه ۱۲)، پیروزی( منطقه ۱۳)، پارک شکوفه (منطقه ۱۴)، شهرداری منطقه ۱۵، پارک سلامت(منطقه ۱۷)، شادآباد( منطقه ۱۸)، پارک قائم( منطقه ۱۸)، شهرداری منطقه ۱۹ و شهرداری منطقه ۲۱ ظهر دیروز در شرایط ناسالم برای همه گروه‌‌‌ها قرار داشت.