وی با اشاره به اهداف تشکیل این کارگروه افزود: این کارگروه با هدف ایجاد ‌سازو کار بهره‌برداری مشترک از ایستگاه‌های پایش سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف مانند سامانه آلودگی هوا، کنترل کیفیت هوا و بهره‌گیری از اطلاعات این سامانه‌ها برای مدیریت حوادث و همکاری در به اشتراک نهادن دانش فنی و تجربیات اجرایی درباره پایش گازهای شیمیایی، ارائه پیشنهادها درباره شناسایی مراکز منبع آلودگی شیمیایی و نحوه پایش آن در هوای شهر تهران، همکاری در تهیه اطلس خطرپذیری و داده‌های اماکن پرخطر و پراکنش صنایع و مخاطرات و لیست صنایع شیمیایی فعال در شهر تهران و نوع فعالیت آنها و همکاری در جمع‌آوری استانداردهای ملی و بین‌المللی کنترل و پایش گازهای شیمیایی خطرناک تشکیل شده است.  کرمی‌محمدی به اهمیت مقوله پدافند شیمیایی در سطح شهر تهران و تعدد مراکز مواد شیمیایی پرخطر با قابلیت‌های مختلف آنها از جمله انفجار، انتشار و حریق اشاره کرد و افزود: پایش و کنترل این مواد مهم و ضروری است و این امر مستلزم مدیریت و برنامه‌ریزی در سطح شهر تهران است.  رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران خاطرنشان کرد: ماهیت مواد شیمیایی موجود در سطح شهر و نواحی اطراف آن به گونه‌ای است که باید با دسته‌بندی و شناخت ماهیت و پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت این مواد، راهبردهای مشخصی درباره پایش آنها به کار گرفت.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند