در پایان این نامه تاکید شده سازوکارهای فنی در کلیه ساخت وسازهای شهری و وظایف دستگاه‌های مرتبط تدوین و تفاهم شود. در نامه فرزانه صادق مالواجرد دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/ ۱۰/ ۱۵ پیرو مباحث جلسات مورخ ۹۵/ ۴/ ۱۴ (موضوع حادثه در منطقه شهران) و ۹۵/ ۸/ ۲۴ (موضوع فروریزش زمین در میدان قیام) و تکالیف مقررشده در مصوبات یاد شده، ضمن استماع گزارش و پیشنهاد‌های مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پیرامون موضوع فروریزش زمین در محدوده شهری تهران و تصویب کلی آنها، مقرر کرد: کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت نیرو، شهرداری تهران، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و دبیرخانه شورای‌عالی با توجه به مصوبه شماره ۵۰۱۲۸/ ۵۳۲۹۱ مورخ ۹۶/ ۴/ ۲۸ هیات محترم وزیران نسبت به تدقیق، تفاهم و جمع‌بندی پیشنهاد ارائه شده توسط مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی اقدام و نتیجه به‌عنوان نظر شورای‌عالی توسط دبیر شورا به مراجع مرتبط ابلاغ شود. لازم است در جمع‌بندی نهایی ساز و کار مناسب فنی و قانونی جهت حفظ مسیر و رگاب قنوات اعم از دایر و بایر در کلیه فعالیت‌های ساخت‌و‌ساز شهری (گودبرداری، سازه‌های زیرسطحی، پل، تونل و خصوصا مترو) تدوین و تفاهم شود. همچنین تکالیف دستگاه‌های مرتبط به‌صورت شفاف، با زمان‌بندی دقیق و قابلیت اجرای حداکثری تبیین شود.

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند