به گزارش «ایسنا» سید حسن رسولی درباره گزارش حساب‌های درآمد شهرداری تهران و ارزیابی میزان انطباق آن با بودجه مصوب در دو بخش هشت ماهه و همچنین مهر و آبان ماه ۹۹، گفت: در بخش عملکرد حساب درآمد، شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب موظف بوده، در برش عملکردی هشت ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۲۰ هزار و ۳۸۲ میلیارد تومان اقدام کند.

 طی این دوره هشت ماهه، مبلغ ۱۲ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان معادل ۶۲ درصد درآمد کسب کرده است و در هشت ماهه مذکور کسری عملکرد ۷۶۷۲ میلیارد تومان معادل ۳۸ درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده می‌شود.

وی ادامه داد: از کل درآمد هشت ماهه (۱۲ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان) مبلغ ۴۰۵۷ میلیارد ریال معادل ۳۲درصد آن درآمد پایدار و ۶۸ درصد آن درآمد ناپایدار است.

خزانه‌دار شورای شهر تهران درباره بخش عملکرد هزینه‌ای نیز گفت: در این دوره، شهرداری اجازه داشته حداکثر تا سقف اعتبار مصوب به مبلغ ۱۸ هزار و ۳۹۳ میلیارد تومان هزینه کند. طی دوره مذکور مبلغ ۱۲ هزار و ۸۰۵ میلیاردتومان (۷۰ درصد) هزینه در دفاتر ثبت شده است که از این مبلغ ۹۴ درصد آن به‌صورت پرداخت‌های نقدی است و ۶ درصد آن غیرنقدی است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای‌ شهر تهران درباره عملکرد حساب درآمد و هزینه ماه‌های مهر و آبان، اعلام کرد: در بخش عملکرد حساب درآمد، شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است، در برش عملکردی مهر و آبان نسبت به تامین منابع در سقف ۵۰۹۵ میلیارد تومان اقدام کند.

در این دو ماه در مجموع مبلغ۳۲۳۳ میلیارد تومان معادل ۶۳ درصد درآمد کسب شده است (در ماه مهر مبلغ ۹۵۱ میلیارد تومان ریال معادل ۳۷ درصد درآمد کسب شده و در ماه آبان مبلغ۲۲۸۱ میلیارد تومان معادل ۸۹ درصد درآمد کسب شده است.)

وی ادامه داد: از کل درآمد دو ماهه مهر و آبان (۳۲۳۳ میلیارد تومان) مبلغ ۱۱۲۸ میلیارد تومان معادل ۳۵ درصد آن درآمد پایدار و ۶۵ درصد آن درآمد ناپایدار است (از کل درآمد مهرماه ۲۶درصد آن پایدار و ۷۴ درصد آن درآمد ناپایدار و از کل درآمد آبان ماه ۳۴ درصد آن پایدار و ۶۶ درصد آن درآمد ناپایدار است.)

خزانه دار شورای شهر تهران درباره عملکرد هزینه‌ای‌ نیز گفت: شهرداری تهران در دو ماه مهر و آبان تا سقف ۴ میلیارد تومان اجازه هزینه کرد داشته که با اعلام مبلغ ۳۰۶۵ میلیارد تومان معادل ۶۷ درصد مصارف خود را در این دو ماه منظور و ثبت کرده است. در مهر ماه با اعلام مبلغ ۱۲۴۵ میلیارد تومان معادل ۵۴ درصد مصارف خود را ثبت کرده که از این مبلغ ۹۵ درصد آن به‌صورت پرداخت‌های نقدی و ۵ درصد آن غیرنقدی است. در آبان ماه با اعلام مبلغ ۱۸۲۰ میلیارد تومان معادل ۷۹ درصد از مصارف خود را ثبت کرده، که از این مبلغ ۷۹ درصد آن به‌صورت پرداخت‌های نقدی و ۲۱ درصد آن غیرنقدی است.

رسولی در تحلیل این گزارش، گفت: بودجه مصوب هشت دوازدهم سال ۹۸ مبلغ ۱۲ هزار و ۵۵۲ میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ ۱۱ هزار و ۱۷۹ میلیارد تومان آن معادل ۸۹ درصد درآمد کسب شده و در سال ۹۹ بودجه مصوب هشت دوازدهم مبلغ ۲۰ هزار و ۳۸۲ میلیارد هزار تومان بوده که مبلغ ۱۲ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان معادل ۶۲ درصد آن درآمد کسب شده است.

بنابراین کسب درآمد، نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و از ۸۹ درصد در سال ۹۸ به ۶۲ درصد در سال جاری رسیده است. کاهش ۲۷ درصدی کسب درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل، با توجه به رکود پیش آمده در فضای کسب و کار و همچنین افزایش بودجه مصوب هشت دوازدهم سال جاری نسبت به سال گذشته، اهتمام آقای شهردار و همکاران به کاهش عدم تعادل منابع ومصارف را مضاعف می‌کند.

خزانه دار شورای شهر تهران تاکید کرد: کسب درآمد در مهرماه ۳۷ درصد و در آبان ماه ۸۹ درصد است، کسب درآمد در مدت یک ماهه ۵۲ درصد افزایش داشته است. از کل درآمد هشت ماهه (۱۲ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان) ۳۲ درصد آن درآمد پایدار و ۶۸ درصد آن درآمد ناپایدار است. در مدت مشابه سال گذشته از کل درآمد وصولی ۳۶ درصد آن درآمد پایدار و ۶۴ درصد آن درآمد ناپایدار است. هرچند درآمد پایدار نسبت به دوره‌های قبل افزایش داشته ولی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴درصد کاهش داشته است.

رسولی ادامه داد: از کل درآمد مهرماه (۹۵۱ میلیارد تومان) ۲۶درصد آن درآمد پایدار و ۷۴ درصد آن درآمد ناپایدار است. از کل درآمد آبان ماه ۳۴ درصد آن درآمد پایدار و ۶۶ درصد آن درآمد ناپایدار است. همچنین در گزارش ارائه شده، هزینه‌های هشت ماهه ۹۴ درصد نقدی است و از ۲۰درصد بودجه غیرنقد ۶ درصد تحقق یافته است. لذا کمافی‌السابق برطرف کردن موانع موجود و عملیاتی شدن کل ۲۰ درصد منابع غیرنقد را انتظار دارم.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند