به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه طرح‌ها و لوایح شورای شهر تهران مدتی پیش رونمایی شد. در این سامانه تمام مصوبات شورای شهر از دوره اول تا شورای پنجم بارگذاری شده و تمام فرآیند تصویب مصوبات شورا در این سامانه قرار گرفته بود. در این سامانه شهروندان می‌توانند در جریان اینکه طرحی که در شورا به تصویب می‌رسد توسط چه کسانی امضا شده، چه تغییراتی کرده و در صحن شورا چه کسانی به آن رای داده‌اند، قرار گیرند. در این سامانه مردم می‌توانستند نظرات خود را درباره طرح‌ها و لوایح به اعضای شورا منتقل کنند و حتی شهروندان این اختیار را داشتند که طرح‌هایی نیز پیشنهاد کنند. پس از گذشت چند ماه هنوز شهروندان تهرانی از قابلیت‌های این سامانه اطلاعی ندارند. حجت نظری در پاسخ به این پرسش که تاکنون چه تعداد طرح پیشنهادی از سوی شهروندان در این سامانه قرار گرفته است؛ گفت: با ساختاربندی طرح‌هایی که در شورا مطرح می‌کنیم، هنوز طرحی از سوی شهروندان در سامانه طرح‌ها و لوایح ارائه نشده است؛ اما پیشنهادهایی از جنس اجرا مطرح شده است که ما آنها را به حوزه‌های مربوطه در شهرداری ارجاع داده‌ایم. وی افزود: برخی از پیشنهاد‌ها و انتقادات درباره طرح‌ها و لوایح به اعضا و کمیسیون‌ها ارجاع داده شده تا شورا از نظرات شهروندان استفاده کند؛ اما استقبال از این سامانه تا به امروز استقبال مطلوبی نبوده که می‌تواند ناشی از عدم شناخت مردم از این سامانه و قابلیت‌هایش باشد. اما اینکه اگر مردم در جریان وجود این سامانه هم بودند، استقبالی می‌شد یا خیر، قابل پیش بینی نیست.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند