به گزارش «ایسنا» مرتضی الویری با اشاره به اینکه در لایحه مالیات ارزش افزوده دو رویکرد متفاوت برای درآمد شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است، گفت: در این لایحه عوارض را محدود کرده‌اند و همچنین عوارض به مالیات تبدیل شد، به این ترتیب طبق ضوابط خاصی دیوان محاسبات روی آنها کنترل دارد. این محدودیت‌ها حتی عوارض محدود باقی‌مانده را به شکلی تعیین کرده که تصمیم‌گیری آن در اختیار وزیر کشور قرار می‌گیرد، اما در لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها دست شوراها برای تعیین انواع عوارض و وصول آنها باز است. همچنین مجموعه‌ای از درآمدها تعریف می‌شود و حوزه مشارکت مردمی برای اجرای پروژه‌های شهرداری بسیار وسیع‌تر شده است. وی ادامه داد: هزینه‌های شهر باید به نحوی تامین شود. یک راه شهرفروشی است که بسیار نگران‌کننده است و روش دوم نیز کسب درآمدهای مناسب با روشی هوشمند است. برای مثال در شهر تهران درآمد پارک حاشیه‌ای در زمانی که پارکبان‌ها وجود داشتند کمتر از ۵۰ میلیارد تومان بود. در حالی که اگر این موضوع هوشمند شود که امروز در منطقه ۲ نیز به صورت پایلوت آغاز شده، درآمدی حدود ۹۵۰میلیارد تومانی برای شهرداری خواهد داشت.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند