به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،شیدا باقری گفت: با توجه به محدودیت‌های توسعه مجموعه شهری تهران به ویژه در زمینه تامین آب و ضرورت کنترل، مهار و جلوگیری از افزایش جمعیت، باید مجموعه اقداماتی در دو سطح ملی و شهری تهران انجام گیرد. باقری گفت: در مجموعه شهری تهران سقف جمعیتی ۱۵میلیون نفر به ازای تحقق جمعیت ۶/ ۱۰۱ میلیون نفری کشور و سقف جمعیتی ۱۴ میلیون نفر به ازای تحقق جمعیت ۳/ ۹۲میلیون نفری کشور در سال ۱۴۰۰ تعیین می‌شود که برای تحقق یافتن هدف جمعیتی فوق اقدامات باید در دو بخش بنیادی در سطح ملی و سطح مجموعه شهری تهران انجام شود. وی با تشریح راهبردهای طرح مجموعه شهری تهران افزود: کاهش تمرکز جمعیت و فعالیت در شهر تهران و توزیع آنها در سایر کانون‌های جمعیتی، ساماندهی و تجهیز کانون‌های جمعیتی عمده و تقویت ارتباط بین آنها، استفاده حداکثر از توان و ظرفیت زیرساخت‌های موجود، بازنگری در سیاست‌ها و برنامه‌های اسکان جمعیت در سطح ملی و استانی با تاکید برحل مساله اسکان غیررسمی و تامین مسکن کم‌درآمدها از مهم‌ترین راهبردهای این طرح است.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند