وی ادامه داد: در بررسی‌ها پس از بازدید از ۱۵۰ پارک در مجموع ۱۰ هزار خطر شناسایی شده است. ۷هزار خطر در حوزه ایمنی و ۳هزاتر خطر در حوزه محیط زیست در این بازدیدها گزارش شده است. در این میان مخاطرات زیستی با ۶۵ درصد و در مخاطرات زیستی مواجه با برق‌گرفتگی با ۲۱ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. در حوزه مخاطرات زیست‌محیطی استفاده نادرست از منابع مختلف آب، انرژی و آلودگی خاک و هوا، استفاده نادرست از منابع آبی در پارک‌ها با ۳۹ درصد بیشترین سهم را داشته‌اند. رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در بررسی دیگری ایمنی کودکان در زمین‌های بازی پارک‌های شهری اعم از پارک‌های محلی، ناحیه‌ای، منتخب پنج منطقه شمالی، جنوب، مرکز، شرق و غرب تهران بررسی شده است، اظهار کرد: نتایج حاکی از آن است که بیش از ۶۸ درصد وسایل بازی پارک‌ها می‌تواند مخاطرات و آسیب‌هایی را برای کودکان به همراه داشته باشد. همچنین نتایج مطالعات دیگری بر وضعیت ایمنی و محیط زیستی تعدادی از پارک‌های تهران به ترتیب میزان مطلوبیت شاخص ایمنی را ۲/ ۵۹ درصد و ۹/ ۵۲ درصد نشان داده است. نوری ادامه داد: به‌طور کلی ضعف ملاحظات ایمنی در سیستم‌های برقی و مکانیکی، آبنماها و همچنین نبود امکانات مناسب بهداشتی و امدادی عمده‌ترین خطرات و مشکلاتی است که در سال‌های اخیر حوادث ناگواری را متوجه کودکان و حتی بزرگسالان در پارک‌های شهری کرده است. در حال حاضر نارسایی در آگاهی و ضعف در تخصیص بودجه کافی برای دستیابی به اهداف مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست، پارک‌ها، وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری و فقدان هماهنگی در ساختار مدیریتی موجود، فقدان روشی کارآمد برای نظارت منطقی بر نحوه عملکرد پیمانکاران و مهم‌تر از همه ضعف در بازرسی‌ها عمده‌ترین چالش‌های پیش‌رو است. وی با بیان اینکه لزوم توجه به مقوله عمومی در راس امور خدمات از سوی مدیریت شهر در تمام مراحل برنامه‌ریزی، اجرا و نگهداری امری اجتناب‌ناپذیر است، اظهار کرد: از سوی دیگر با وجود شناسایی ۱۱۷ الزام قانونی، آیین‌نامه اجرایی، دستورالعمل و ۱۶ سازمان و نهاد متولی و مسوول در حوزه بهداشت، ایمنی، محیط زیست و آسیب‌های اجتماعی، همچنان آسیب‌های اساسی گریبان شهر و شهروندان را گرفته است. بازار تهران، انبار نفت شهران، تجهیزات فشار قوی بعثت، خطوط انتقال سوخت و... از جمله مهم‌ترین موضوعاتی است که لازم است به آنها رسیدگی شود.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند