در نظرسنجی با موضوع شهروندان تهرانی درباره «هدف استفاده از خودرو» اعلام شده است ۲/ ۵۴ درصد از پاسخگویان در مواقع ضروری و برای ترددهای موردی و ۴/ ۳۶ درصد از پاسخگویان برای تردد روزانه در شهر تهران از خودروی شخصی استفاده می‌کنند و در واقع میزان استفاده شهروندان برای ترددهای موردی از حجم استفاده روزانه آنها از خودرو برای تردد در شهر با فاصله قابل توجهی بیشتر است. در حالی‌که انتظار می‌رود به واسطه سه واقعیت قابل مشاهده در شهر تهران بیشتر از نیمی از خودروسواران به‌صورت روزانه اقدام به تردد در معابر شهری کنند، اما در این نظرسنجی کمتر از ۴۰ درصد از این افراد از خودروی خود برای تردد روزانه استفاده می‌کنند.

چند درصد خودروسوارها مسافرکش هستند؟

در این نظرسنجی همچنین اعلام شده است ۵/ ۹ درصد از پاسخگویان به نظرسنجی برای کسب درآمد از خودرو استفاده می‌کنند. البته مشخص نیست این میزان و سایر درصدهای اعلام شده در مورد هدف از استفاده خودروهای شخصی براساس چه جامعه آماری و مشارکت چند نفر از شهروندان تهرانی استخراج شده است. بر این اساس شاید بهتر آن باشد که جامعه آماری به لحاظ تعداد و هم از نظر محل تحقیقات و انجام نظرسنجی مورد بازنگری قرار بگیرد واز جامعه آماری پرتعدادتر و دقیق‌تری برای نظرسنجی استفاده شود.

نتایج این نظرسنجی همچنین حاکی است، مردان بیشتر از زنان برای کسب درآمد و تردد روزانه در سطح شهر و زنان بیشتر از مردان در مواقع ضروری از خودروی خود استفاده می‌کنند. همچنین در نتایج این نظرسنجی اعلام شده است که ۶۰ درصد مردم خواهان کاهش سن معاینه فنی خودروها هستند. بر اساس نظرسنجی انجام شده درباره اجرای طرح کاهش و کنترل مکانیزه معاینه فنی خودروها توسط دوربین‌ها، ۵۱ درصد پاسخگویان معتقدند که طرح کاهش «به میزان زیاد» در کاهش آلودگی هوای شهر تهران موثر بوده است. درباره «نگرش مردم شهر تهران پیرامون معاینه فنی خودرو» بیش از ۶۰ درصد پاسخگویان با برخورد شدید پلیس با خودروهای فاقد معاینه فنی، افزایش جریمه و همچنین اعمال شرایط سخت نسبت به ضوابط معاینه فنی موافق‌ هستند. همچنین ۴/ ۶۰درصد از پاسخگویان خواستار تغییر قانون معافیت ۴ ساله خودروهای صفرکیلومتر از معاینه فنی و کارشناسی آن براساس واقعیت‌های روز و کاهش سن معاینه فنی هستند.

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند