ارکان سه‌گانه طرح تفصیلی جدید منطقه 22

به گزارش شهرنوشت، عبدالرضا گلپایگانی درباره پیشینه تهیه طرح تفصیلی منطقه ۲۲ گفت: طرح تفصیلی این منطقه به‌عنوان طرحی ویژه به دستور شورای عالی معماری و شهرسازی در سال ٩٣ از سوی شهرداری و شورای شهر تهران پیگیری شد تا طی آن آسیب‌هایی که بارگذاری‌های سنگینی که در طرح تفصیلی دیده شده بود ایجاد می‌کرد، تعدیل شود. وی ادامه داد: در این دوره از مدیریت شهری با فشار کاری بالا و با انجام کارشناسی‌های پی در پی، موضوع طرح تفصیلی منطقه ۲۲ دنبال و در نهایت اواخر سال گذشته کلیات این طرح در کمیسیون ماده ۵ تصویب شد. البته به واسطه مغایرت‌های اساسی این طرح با طرح جامع، طرح تفصیلی منطقه ۲۲ برای تصویب نهایی به شورای عالی معماری و شهرسازی رفت.

گلپایگانی با تاکید بر ضرورت انجام کار کارشناسی برای اجرای این طرح گفت: بنا به طرح تفصیلی و قواعد و مقرراتی که در گذشته وجود داشته و البته تصمیماتی که مدیریت شهری قبل گرفته بود، در منطقه ۲۲ توافقات سنگین و بارگذاری‌های بسیاری انجام شد که اگر تمام این توافقات عملی می‌شد با شرایط دشواری رو‌به‌رو بودیم. به طور مثال، در این منطقه با مجموعه «ایران مال» با مساحت یک میلیون و ٣٠٠ هزار متر مربع مواجه هستیم، این در حالی است که براساس توافقاتی که صورت گرفته بود یکی از نهادها که قرار شد به طور انبوه برای کارکنان خود واحد مسکونی احداث کند، برای ساخت مجموعه تجاری حدودا ۴ برابر ایران مال با شهرداری توافق کرد. البته این حجم فضای تجاری قرار نبود در یک مکان ساخته شود اما در هر صورت در بخش‌های مختلف منطقه اتفاق می‌افتاد. وی تصریح کرد: یکی از مشکلات پیش رو که نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد توافقاتی است که در دوره گذشته انجام شده، پولی بابت آن اخذ و درآمدی هم برای شهرداری ایجاد کرده است. یا مالک توافق کرده بود ٧٠ درصد از زمین را در اختیار شهرداری بگذارد و در ۳۰ درصد باقی مانده تعاونی مسکن بسازد.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه حل‌و‌فصل این موضوعات پیچیدگی‌های زیادی دارد و مواجهه با آنها باید براساس قانون و صلاح شهر صورت گیرد، تاکید کرد: این موارد نیاز به کار کارشناسی بسیار دقیقی دارند که بخش زیادی از آن انجام شد تا تبعات اجتماعی این موضوع برای ساکنان و مردم به حداقل برسد. گلپایگانی در پاسخ به اینکه موارد مهم و ویژه طرح تفصیلی منطقه ۲۲ چیست، گفت: در این طرح اساس بر حفاظت از محیط زیست، توسعه حمل‌و‌نقل عمومی انبوه بر، کاهش سقف جمعیت پذیری، کاهش خطرپذیری کل شهر تهران، استفاده از ظرفیت‌های منطقه در شرایط بحرانی و تامین خدمات در مقیاس محله‌ای است. به گفته معاون شهردار تهران؛ در این طرح خط ویژه مترو برای منطقه ٢٢ که به شبکه ریلی تهران متصل خواهد شد، دیده شده است.

گلپایگانی در ادامه با اشاره به نگاه طرح تفصیلی منطقه ۲۲ به موضوع مال سازی عنوان کرد: در این مورد براساس ظرفیت‌های منطقه، مال سازی و به طور کلی بارگذاری‌های سنگینی که در گذشته مستند به تفاسیری از طرح تفصیلی صورت گرفت به شدت کاهش می‌یابد. معاون شهردار تهران با بیان اینکه براساس آمار سال ٩۵، ١٧٠ هزار نفر در این منطقه سکونت دارند افزود: اگر اجرای طرح تفصیلی قبل ادامه می‌یافت جمعیت پذیری منطقه باید به عددی بالای ۶٠٠ هزار نفر می‌رسید، در حالی که در این طرح، سقف جمعیت پذیری به ٣۵٠ هزار نفر کاهش پیدا کرده است. معاون شهردار تهران در پایان به مراحل بعدی اجرای طرح تفصیلی منطقه ۲۲ پرداخت و بیان کرد: براساس نظر شورای عالی معماری و شهرسازی ظرف یک ماه باید هماهنگی لازم بین مشاور طرح تفصیلی و طرح جامع حمل‌و‌نقل ریلی از طریق کمیسیون حمل‌و‌نقل شورای شهر صورت بگیرد و سایر موضوعات جانبی نیز بررسی شوند. همچنین بخشی از طرح برای بررسی به کمیسیون ماده ۵ ارجاع داده می‌شود.

این مطلب برایم مفید است