شهردار تهران در این بازدید کلور-برشتولد را با پیشینه تاریخی و صنعتی این کارخانه آشنا کرد و او را در جریان برنامه شهرداری تهران برای احیای این مجموعه صنعتی قدیمی قرار داد. کلور-برشتولد ضمن بازدید از این واحد صنعتی با اشاره به تجهیزات آلمانی موجود در کارخانه سیمان ری -که اولین کارخانه سیمان ایران است و در سال ١٣١٢ توسط آلمان ساخته شده – این بنا را نشان‌دهنده روابط صنعتی دیرینه دو کشور دانست و از پیشنهاد شهردار تهران مبنی بر تشویق شرکت‌های آلمانی به مشارکت در طرح احیای این مجموعه صنعتی مشتاقانه استقبال کرد.

کارخانه سیمان ری قرار است براساس طرح پیروز حناچی شهردار تهران که به تصویب هیات وزیران رسیده است، به‌عنوان اثری با ارزشِ میراث صنعتی احیا و بازتعریف شود. او این پروژه را گامی در جهت باز‌زنده‌سازی ارزش‌های معمارانه معاصر ایران و پاسداری از میراث ناملموس صنعتی و اجتماعی بخشی از تهران می‌داند که با خود مستندات غیرمکتوب بسیاری را همراه دارد و شیوه زندگی مردم عادی آن زمانه و نشانه‌های هویتی و زیستی شهروندان تاریخ معاصر را به نمایش می‌گذارد.

این مطلب برایم مفید است