پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد:‌ در اولین جلسه ستاد بازآفرینی شهرستان شمیرانات در سال جدید و سومین جلسه این ستاد مقرر شد، در کوتاه‌ترین مدت زمان ممکن ستاد بازآفرینی شمیرانات برنامه اقدام و عمل مشترک را ارائه کند. همچنین شهرداری‌های فشم، لواسانات و شمشک موظف شدند تمام برنامه‌های بازآفرینی را تحت لوای برنامه اقدام و عمل مشترک ارائه کنند و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز مطابق با این مسیر حرکت کنند. تاکنون شهرهای فوق الذکر مطالعات بافت نداشته‌اند و باید ظرف یک ماه آینده با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران این موضوع محقق شود.

برای آنکه شهرستان‌های خوش آب و هوای اطراف شهر تهران مشمول استفاده از تسهیلات خاص بازآفرینی شهری قرار بگیرند، لازم است ملاحظات و حساسیت‌های ویژه‌ای برای این منظور لحاظ شود تا همچون بازسازی‌های مسکن روستایی، در برخی نقاط با عنوان وام مسکن روستایی، امکان ساخت خانه‌های دوم برای افراد پردرآمد به‌وجود نیاید. بازآفرینی شهری در تهران به‌خاطر آنچه نبود انگیزه از سمت سرمایه‌گذاران ساختمانی عنوان می‌شود،‌ با چالش مواجه است.