احمد مسجدجامعی، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به مشکلات حاصل از سیل اخیر در نقاط مختلف کشور گفت: مجموعه اقدامات شهرداری در زمینه کمک به سیل‌زدگان و حل مشکلات مردم قابل دفاع است. وی ادامه داد: من زمان بارندگی‌های اخیر در ستاد بحران بودم، موضوع تغییرات اقلیمی جدی است و اتفاقا به تهران هم کشیده خواهد شد. شانس تهران این بوده که میزان بارندگی که در خوزستان بود در پایتخت رخ نداده است. ما باید به ظرفیت‌های جدید فکر کنیم چون در شرایط جدید قرار گرفته‌ایم و شهر تهران برای ظرفیت‌های جدید آمادگی ندارد. مسجدجامعی افزود: شبی که در ستاد بحران بودم تعداد نقاط آب گرفته شهر حدود ۵۰ نقطه بود. همان موقع گفته شد که ابری از سمت قزوین به تهران در حال حرکت است که اگر در تهران ببارد ظرفیت مقابله نداریم و بیشتر از این کاری نمی‌توانیم بکنیم. حالا خوشبختانه آن توده ابر به تهران نرسید. اگر تهران بخواهد برای مقابله با تغییرات اقلیمی آماده بشود یکی از مهم‌ترین راه‌ها آموزش و مشارکت شهروندان در امور  است.