« احتراما با عنایت به مطالب قید شده در صفحه ۷ (مسکن و عمران) مورخ ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۷ روزنامه «دنیای اقتصاد» تحت عنوان «کروکی خسارت تهران از بودجه شهرداری»، ذیلا جوابیه این اداره کل درخصوص مواردمرتبط اشاره شده ارسال می‌شود. خواهشمند است به منظور تنویر افکار عمومی دستور فرمایید؛ متن زیر در همان صفحه و در شماره آتی آن روزنامه چاپ شود. ضمنا این اداره کل آمادگی دارد تا در جهت اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف، با خبرنگاران و اصحاب محترم رسانه همکاری کند.

«با توجه به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران به آگاهی می رساند در ۹ ماهه منتهی به پایان آذرماه سال‌جاری مبلغ درآمد نقد وصول شده حدود ۹۴۰۰۰ میلیارد ریال بوده است که بر اساس بودجه تکلیفی تا تاریخ مذکور میزان ۸۵درصد تحقق درآمد نقدی را نشان می دهد و متناسب با مبلغ مزبور پرداخت های متناسب نیز در حوزه های مختلف اعم از فضای سبز، پرداخت دیون پیمانکاران، حمل و نقل عمومی و... صورت گرفته است. همچنین با توجه به رویکرد مدیریت جدید شهرداری تهران مبنی برساماندهی صدور هولوگرام و تغییر رویکرد در مدیریت منابع و مصارف غیر نقد و نیز تصویب دستور‌العمل اصلاحی در مورخ ۱۵/ ۰۸/ ۱۳۹۷ توسط شورای اسلمی شهر تهران، میزان تحقق درآمد غیر نقد تا تاریخ یادشده مبلغ ۴۶۰۰ میلیارد ریال و معادل ۱۵درصد درآمد مصوب غیرنقدی است. ضمنا بر اساس گزارشات ارسالی این اداره کل که به‌صورت منظم به استحضار اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران می رسد، در ۹ ماهه سال‌جاری مجموع تحقق درآمد نقد و غیر نقد شهرداری تهران به میزان ۷۰ درصد بوده است، بنابراین نرخ کسری بودجه ۵۰ درصدی که درابتدا و اواسط گزارش آن روزنامه آمده است، نامعتبر بوده و صحیح نیست.» دنیای اقتصاد در توضیح چگونگی تنظیم و برآوردهای انجام شده در متن این گزارش توجه شهرداری تهران را به منبع آمارهای ارائه شده جلب می‌کند. منبع آمارهای ارائه شده در متن این گزارش به جدول آماری مربوط به پیوست شماره یک لایحه بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران تحت عنوان « گزارش عملکرد ۹ماهه بودجه ۹۷» مربوط می‌شود. در صفحه دوم این گزارش جدولی با همین عنوان آمده که در ابتدای جدول رقم کل بودجه سال ۹۷ معادل ۱۷ هزار و ۴۲۹ میلیارد تومان و عملکرد ۹ ماهه بودجه سال ۹۷ معادل ۶ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان اعلام شده است و به دنبال آن سایر آمارهای اعلامی با توجه به آنچه که در این گزارش از سوی شهرداری تهران ارائه شده تنظیم شده است. بنابراین اداره کل وصول درآمدهای شهرداری تهران قبل از هر نوع واکنش به گزارش‌های کارشناسی رسانه‌ها، مناسب است ابتدا درباره منبع آماری این گزارش تحقیقات لازم را انجام دهد، سپس نسبت به تنظیم جوابیه اقدام کند؛ چراکه این وضعیت مشخص می‌کند دست‌کم در حوزه مالی شهرداری تهران منابع متعدد تهیه گزارش‌های آماری آن هم به شکل متناقض وجود دارد.