به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، به گفته حبیب‌الله طاهرخانی، از آنجا که ساخت شهرک‌های اقامتی در سال‌های اخیر، هجوم به عرصه‌های ارزشمند طبیعی، کشاورزی و باغی برای تغییر کاربری و روند تخریب آنها را در اطراف کلان‌شهرها و شمال کشور تسریع کرده است، هیات وزیران با درک این ضرورت در سال ۱۳۹۶ به وزارتخانه‌های مسوول از جمله وزارت مسکن و شهرسازی ماموریت داد که با شناسایی عرصه‌های قابل برنامه‌ریزی در قالب شهرک‌سازی بر این نیاز به‌صورت برنامه‌ریزی شده در وهله اول در مناطق شمالی کشور پاسخ دهد. از این رو شرکت عمران بارویکردهایی چون پاسخ برنامه‌ریزی شده به تقاضای موثر، بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، حفاظت از محیط‌زیست و تسهیلات کشاورزی و باغی، فراگیری و عدالت اجتماعی، نظارت عالیه دولت و جلوگیری از رانت‌خواری و نهایتا صرفه‌جویی در منابع آب، خاک و انرژی در سال ۱۳۹۸ این موضوع را پیگیری خواهد کرد، چرا که تحقق مصوبه دولت درخصوص استان‌های شمالی (مازندران و گلستان) در اولویت برنامه‌های سال جاری قرار گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت بحث حمل‌و نقل در شهرهای جدید عنوان کرد: نظام حمل و نقل کارآمد بین شهرهای جدید و شهرهای مادر از مهم‌ترین عوامل توفیق سیاست ایجاد شهرهای جدید موجود است.