همچنین هم اکنون اجاره بهای این واحدها به ازای هر مترمربع در مقایسه با اجاره هر مترمربع واحد مسکونی با ویژگی‌های مشابه اما با متراژ بزرگ‌تر فاصله قابل‌توجهی دارد؛ این در حالی است که در برخی محلات و مناطق تهران نیز که عرضه واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ در آنها زیاد است حجم مناسبی از فایل اجاره این گروه از واحدها وجود دارد؛ با این حال به نظر می‌رسد هم اکنون شرایط بازار اجاره این گروه از واحدهای مسکونی- واحدهای ریزمتراژ و کوچک‌متراژ- در مقایسه با بازار اجاره سایر گروه‌های متراژی آپارتمان‌های مسکونی متفاوت است؛هم‌اکنون در برخی از محلات واقع در مناطق غربی شهر تهران که عرضه آپارتمان‌های ریزمتراژ و کوچک‌متراژ در آنها محدودتر است بخشی از این واحدها با اجاره بهای بالاتر از عرف روز بازار اجاره به متقاضیان معرفی شده‌اند؛ طوری‌که در سایت‌های معرفی فایل‌های اجاره مسکن این فایل‌ها با رنگ قرمز یعنی فایل‌های با سطح اجاره‌بهای غیرمتعارف مشخص شده‌اند؛ واسطه‌های بازار معاملات اجاره مسکن شهر تهران در این باره می‌گویند این گروه از واحدها به دلیل غیرمتعارف بودن سطح اجاره‌بها متقاضی ندارند و معمولا تعداد قابل‌توجهی از موجران این دسته از فایل‌ها با گذشت مدت زمانی طولانی از فایل شدن واحد واجاره نرفتن آنها مجبور به تعدیل سطح اجاره‌بها خواهند شد. با این حال حجم عرضه فایل اجاره واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ و ریزمتراژ در مناطق شرقی تهران همچنان مناسب و سطح اجاره‌بهای آنها نسبت به محلات غربی کمتر است.

 

07-03