پاییز امسال،شورای شهر تهران در جریان تصویب دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد، مدیریت شهری در همه مناطق تهران را مکلف کرد تا در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر پرداخت‌های شهرداری تهران تمامی املاک در اختیار خود را به سازمان املاک و مستغلات معرفی و در سامانه جامع املاک ثبت کنند. در این بخش از مصوبه همچنین تاکید شده بود شهرداری تهران مکلف است از سال ۹۸ نسبت به ایجاد سامانه‌ای برای تهاتر املاک(منابع غیرنقد) بدهکاران قطعی با طلب طلبکاران قطعی شهرداری، اقدام کند. همچنین قیمت مورد توافق بدهکار و طلبکار در این سامانه مبنای تسویه طلب طلبکار و بدهی بدهکار خواهد بود.

در جریان پیگیری راه‌اندازی سامانه تهاتر آنلاین املاک در شهرداری تهران به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین محل‌های درآمدی شهرداری که در شصت وسومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند برگزار شد مقرر شد در راستای اجرای مصوبه فوق،مقدمات مورد نیاز برای راه‌اندازی این سامانه ظرف یک ماه آینده فراهم شود. با راه‌اندازی این سامانه بدهکارانی که متقاضی ارائه دارایی غیرنقد به ازای بدهی خود به شهرداری هستند(مانند سازنده‌هایی که در ازای دریافت پروانه ساختمانی و سایر مجوزها تمایل به ارائه املاک دارند) و همچنین طلبکارانی که متقاضی دریافت دارایی غیرنقد به ازای طلب خود از شهرداری هستند(عمدتا پیمانکاران طلبکار از شهرداری)، می‌توانند از طریق تهاتر با یکدیگر، حساب خود با شهرداری تهران را تسویه کنند.