وی با اشاره به اینکه به دلیل شرایط فعلی اقتصادی، در تمام حوزه‌ها، محدودتر هزینه خواهیم کرد، افزود: با افزایش هزینه‌های آسفالت‌ و قیر که سبب افزایش اعتبارات لازم برای پروژه‌ها می‌شود و افزایش ۲۰ درصدی هزینه‌های جاری و نیروی انسانی، ناچاریم این‌گونه انقباضی، بودجه را تدوین کرده و تقریبا در هیچ حوزه‌ای توسعه و افزایش هزینه و درآمد نداشته‌ایم. بر اساس این گزارش، کاهش سقف بودجه شهرداری تهران در کمیسیون تلفیق در حالی صورت گرفته که پیشنهاد شهرداری برای بودجه سال ۹۸ رقمی معادل ۱۸ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان بود. این در حالی است که سقف جدید که پارلمان شهری تهران برای بودجه پیشنهاد داده ۶۵۰ میلیارد تومان کمتر است و این یعنی بر اساس نظر شورای شهر، بودجه پایتخت در سال آینده ۳ درصد کمتر از رقمی است که نهاد اجر‌ایی اداره شهر در نظر داشت. به نظر می‌رسد این تعدیل در پی ناتوانی شهرداری در تحقق کامل درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه مصوب سال ۹۷ صورت گرفته و با توجه به رکود ساخت‌و‌ساز و استفاده ناکافی از ابزارهای تامین درآمد پایدار، احتمال بهبود محسوس اوضاع درآمدی شهر در سال ۹۸ نیز اندک است.