طی دو روز گذشته مدیریت شهری پایتخت در راستای ایجاد شفافیت و شهرداری شیشه‌ای، بخشی از حقوق مدیران ارشد و شهرداران مناطق ۲۲گانه تهران را در سامانه شفافیت منتشر کرد.

انتشار ارقام مندرج در حکم مدیران ارشد شهرداری مشخص کرد؛ مبلغ اعلام شده فقط نیمی از دریافتی‌های رسمی شهرداران مناطق و معاونان شهردار است که در خصوص آن شفاف‌سازی شده است. به ویژه آنکه میان حقوق اعلام شده و پست سازمانی مدیران ارشد شهرداری تناسبی وجود نداشت. پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» از ارقام اعلامی با توجه به آنکه گفته شده بود « ارقام منتشر شده فقط محدود به رقم مندرج در حکم مدیران شهرداری تهران» است نشان داد: در مرحله نخست مدیریت شهری فقط در خصوص یک نیمه از دریافتی‌های رسمی مدیران خود شفاف‌سازی کرده است و هنوز در خصوص نیمه تاریک دریافتی‌های رسمی مدیران شهرداری شامل مزایا، اضافه کاری‌ها و... اطلاعاتی منتشر نشده است.بنابراین اقدام روبه جلوی مدیریت شهری در راستای ایجاد شهرداری شیشه‌ای در بخش انتشار حقوق مدیران شهری هنوز تکمیل نشده است.

توئیت بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران نیز این موضوع را تایید می‌کند.

او روز گذشته عنوان کرد: « دریافتی مدیران شامل حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم و مزایای غیرمستمر است. اکنون فقط حقوق و مزایای مندرج در حکم مدیران منتشر شده است. استدلال  این بود که مزایای غیرمستمر ماهانه متغیر است. لذا مقرر شد در پایان سال، متوسط مزایای غیرمستمر مدیران در یک‌سال نیز محاسبه و منتشر شود.»  براساس اطلاعات ارائه شده از سوی رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران، قرار است تا پایان سال روند انتشار عمومی اطلاعات دریافتی‌های رسمی مدیران شهرداری تکمیل شود و بخشی از نیمه‌تاریک حقوق شهرداران مناطق و همچنین معاونان شهردار تهران شفاف شود.

کارشناسان شهری معتقدند: انتشار اطلاعات مربوط به مجموع دریافتی‌های رسمی هر پست سازمانی در مجموعه شهرداری تهران می‌تواند به شفافیت کامل منجر شود. به ویژه آنکه عدم تناسب میان حقوق دریافتی و مسوولیت‌های سنگین سازمانی خود می‌تواند منجر به بروز فساد و دریافت‌های غیررسمی شود. در این میان البته برخی کارشناسان شهری عنوان می‌کنند «مزایای غیرمستمر ماهانه» تنها بخشی از نیمه تاریک حقوق مدیران شهرداری است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مدیران مجموعه شهرداری علاوه بر مزایای غیرمستمر ماهانه که می‌تواند رقم متغیری داشته باشد(به طور معمول این مزایا، حقوق ماهانه مدیران را به بیش از دو برابر رقم مندرج در حکم افزایش می‌دهد) از مجموعه تسهیلات درون مجموعه شهرداری همچون وام‌های بانکی بهره‌مند می‌شود. از دیدگاه کارشناسان شهری اقدام برای انتشار اطلاعات نیمه تاریک مدیران شهرداری هم در خصوص مزایای غیرمستمر ماهانه و هم تسهیلات بانکی دریافتی یک گام روبه جلوی دیگر برای مدیریت شهری در دوره جدید می‌تواند باشد.