تهران شهری است که جمعیت زیادی در آن زندگی می‌کنند و بر این اساس باید فضا برای زندگی مناسب باشد و میان ساخت و ساز و رعایت حقوق شهروندان همزمان تعادل ایجاد شود. این ملاحظات موجب می‌شود تا منافع این اقدامات به‌صورت عادلانه و متعادل بین شهروندان توزیع شود. حناچی با اشاره به دیدگاه یکی از اعضای شورای شهر که باید هزینه زندگی در شهر تهران افزایش پیدا کند، عنوان کرد: هر شهروندی که بیشتر از امکانات عمومی استفاده می‌کند باید بیشتر هزینه بپردازد و این یک منطق بسیار درست است. در همه شهرهای دنیا بر همین اساس عمل می‌شود. ایده‌آل دولت‌ها اداره کشور با مالیات و ایده‌آل شهرداری‌ها اداره شهر با عوارض است؛ به‌جز حوزه حمل و نقل عمومی و امکانات عمومی که شهرداری برای تمام شهروندان در نظر می‌گیرد، اگر شهروندی بخواهد از امکانات شهری بیشتری استفاده کند باید هزینه آن را هم بپردازد. اگر به این سمت حرکت نکنیم عدم تعادل اتفاق می‌افتد.

شهردار تهران درباره فعالیت موتورهای کاربراتوری در سطح شهر نیز گفت: حدود ۱۸ درصد آلودگی هوای تهران به دلیل تردد موتورهای کاربراتوری است، ایده‌آل ما این است که در آینده موتورهای موجود و تولیدی دیگر کاربراتوری نباشند و به‌طور مثال برقی شوند. هم اکنون نیز روی ایده‌هایی مانند برقی کردن موتورهای فعلی کار می‌کنیم، اما این کار نیاز به بهتر شدن شرایط اقتصادی و استفاده از ظرفیت قانون هوای پاک دارد. حناچی ادامه داد: البته اخیرا دولت به دلیل شرایط اقتصادی و تحریم، این دستورالعمل را که به ازای واردات هر موتورسیکلت  برقی هفت موتورسیکلت کاربراتوری باید اسقاط شوند مورد تجدید نظر قرار داد، اما سایر قوانین در این زمینه پابرجاست.