الویری با بیان اینکه در سال‌های گذشته با حضور پارکبان‌ها مبالغ کمی به‌حساب شهرداری واریز می‌شد که آن‌هم تعطیل‌شده است، گفت: در بودجه سال ۹۷ مقررشده بود مبلغ ۹۵۰ میلیارد تومانی حاصل از پارک حاشیه‌ای صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شود، اما این اتفاق نیفتاده است و شهرداری تهران اقدام لازم برای تحقق این بخش از درآمد پایدار را انجام نداده است.