به گزارش خبرگزاری مهر، علی اعطا با اعلام اینکه باغ‌شهر بوستان ولایت، پروژه‌ای است که در کمیسیون تخصصی شورای شهر در حال بررسی است، گفت: قانونی در سال ۸۸ در مجلس به تصویب رسید تحت عنوان «قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها» که در شهریور سال ۸۸ ابلاغ شد. بر اساس این قانون وزارت دفاع و نیز نیروهای مسلح، با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح، دولت یا شهرداری‌ها، در صورت موافقت فرماندهی کل قوا نسبت به فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن تحت تملک، از محدوده شهرها به خارج از حریم آنها اقدام خواهند کرد. این قانون چگونگی فروش پادگان‌ها و جزئیاتی درباره منابع خرید و انتقال پادگان‌ها را مشخص می‌کند. به گفته وی طبق مصوبه مجلس طرح‌هایی که برای این اراضی موضوع این قانون تهیه می‌شود در اراضی کمتر از ۱۰ هکتار باید به تصویب کمیسیون ماده ۵ و در اراضی بیش از ۱۰ هکتار نیز به تصویب شورای عالی شهرسازی برسد. وی با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از طرح‌ها و ایده‌هایی که در مورد این اراضی وجود داشته است، اساسا قابل دفاع و توجیه نیست توضیح داد: شورای عالی شهرسازی و معماری، در سال ۹۳ همه مصوبات پیشین کمیسیون ماده ۵ را ابطال می‌کند.

وی با اشاره به طرح باغ‌شهر بوستان ولایت گفت: گویا این طرح ششمین یا هفتمین طرحی است که برای این زمین‌ها تهیه ‌شده است. طرح مذکور در سطح اشغال ۱۲ درصدی با کاربری‌های متنوع موزه، مسجد، یکسری موسسات و بیمارستان‌ هسته‌ای در نظر گرفته‌شده بود. اما به گمان من به‌عنوان کارشناس این حوزه، طرحی که تهیه شده قابل دفاع نیست. در چهارگوشه آن بارگذاری بزرگ‌مقیاسی انجام ‌شده که مشخص نیست چرا باید این‌گونه باشد و چرا باید فضای باز این اراضی، تبدیل به حیاطی برای چهار لکه درشت مقیاس شود. ضمن اینکه مجموعه‌ای از کاربری‌ها برای این اراضی پیش‌بینی‌شده که توضیح روشنی برای چرایی آن در دسترس نیست. در مجموع من طرحی را که در حال حاضر به‌عنوان آخرین طرح اراضی بوستان ولایت تهیه‌شده است، طرح قابل دفاعی ندیدم و تا جایی که مطلعم، معاونت شهرسازی شهرداری نیز موافق این طرح نیست. اعطا یادآور شد: ما در شورا نسبت به رویکردی که باید در طرح‌ها اتخاذ شود، طبیعتا نظر داریم و نظرات و چارچوب‌ها را مطرح می‌کنیم. در رابطه با بررسی تفصیلی طرح البته خود شهرداری است که موضوع را دنبال می‌کند، اما ما به‌عنوان نمایندگان مردم، رویکردها را مطرح و از شهرداری مطالبه می‌کنیم. وی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شد اگر این زمین‌ها به‌طور کامل به فضای سبز تبدیل شود، به محل ناامنی تبدیل می‌شود توضیح داد: نظر من این است که آنجا باید فعالیت‌های سبک و سازگار و متناسب با آن فضا که به تقویت عرصه عمومی کمک می‌کند، مستقر و پخش شود و نه اینکه ایجاد بناهای حجیم و مستلزم بارگذاری متمرکز در دستور کار قرار گیرد. چنین ملاحظه‌ای به تقویت عرصه عمومی کمک می‌کند بدون آنکه کارکرد این فضا در مواقع بحران مخدوش شود.