به گزارش خبرگزاری «ایسنا» علی پیرحسین‌لو ضمن طرح این پیشنهاد که می‌توان درباره لغو یا اجرای طرح ترافیک در روزهای پنج‌شنبه نظرسنجی عمومی انجام داد، گفت: امسال افزایش ترافیک در ساعات پیش از ظهر روزهای پنج‌شنبه نارضایتی ساکنان محدوده طرح ترافیک را به دنبال داشت، ضمن اینکه این حجم ترافیک در مجموع به نفع شهر و هوای پایتخت نیست.

با این حال لغو طرح ترافیک در روزهای پنج‌شنبه به دلیل رونقی که به کسب و کارهای واقع در محدوده طرح داده است، رضایت کسبه محدوده مرکزی شهر را به دنبال داشته است، همچنین شهروندانی که به قصد خرید به این منطقه سفر می‌کنند از وضعیت کنونی رضایت دارند. اما در عین حال ساکنان محدوده طرح ترافیک به دلیل افزایش ترافیک معابر محل زندگی خود، از لغو طرح در روزهای پنج‌شنبه شکایت دارند.

به گفته وی، بررسی‌ها نشان داده که به‌ویژه در ساعات ۱۱ و ۱۲ ظهر ترافیک در این محدوده به اوج خود می‌رسد، به گونه‌ای که در مواردی طول صف ترافیک خودروها به ۵۰ درصد قبل نیز افزایش می‌یابد اما این روند از بعدازظهر کاهش می‌یابد و حتی ترافیک نسبتا سبک‌تر از روزهای پنج‌شنبه سال قبل شده است.

پیر حسین‌لو یادآور شد: تصور می‌کنم هر دو گزینه اجرا یا عدم اجرای طرح ترافیک در روز پنج‌شنبه، آزمون خود را پس داده‌اند و نتیجه به‌کارگیری هر روش نیز مشخص شده است. هرکدام نکات مثبت و منفی روشنی نیز دارند. از این رو پیشنهاد می‌کنم با نظرسنجی از عموم مردم اعم از ساکنان، مراجعان، کسبه و مشتریان بازار و حتی دیگر شهروندانی که از خودروی شخصی استفاده نمی‌کنند اما در ترافیک ظهر روزهای پنج‌شنبه می‌مانند، در مورد نحوه اجرای طرح ترافیک در روزهای پنج‌شنبه، تصمیم گرفته شود.

البته این پیشنهاد در حالی مطرح شده که ابزار اجرای آن از طریق امکانات معاونت حمل و نقل و ترافیک در اختیار پیشنهاددهنده وجود دارد.