به گزارش «ایسنا» محسن هاشمی درخصوص بهره‌گیری از فاینانس‌ها برای خطوط مترو گفت: هر فاینانسی که در بودجه سال جاری پیش‌بینی می‌شود برای سال آینده نیز قابل تمدید است که البته باید شورای اقتصاد تمدید آن را به تصویب برساند. فاینانس‌های مربوط به مترو قدیمی هستند و سهمیه فاینانس‌های خطوط ۶، ۷ و ۳ مترو موجود است که معادل ۵/ ۱ میلیارد یورو بوده و شهرداری باید در شرایط فعلی از این فاینانس‌ها بهره مناسبی ببرد. وی تاکید کرد: شهرداری تهران قول داده است که بخشی از خط ۶ مترو معادل حدود ۱۰ کیلومتر آن را تا پایان امسال افتتاح کند و همچنین چند ایستگاه از خط ۷ مترو تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.