به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی کرونی با اشاره به بررسی فصل حمل‌و‌نقل و ترافیک لایحه بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران گفت: در مجموع ۴ هزار و ۴۱۴ میلیارد تومان اعتبار برای حوزه حمل‌و‌نقل عمومی در سال ۹۸ پیش‌بینی شده که این رقم در سال ۹۷ حدود ۴ هزار و ۴۴۷ میلیارد تومان بوده است. وی افزود: ردیف تملک دارایی سرمایه‌ای شرکت مترو حدود ۲۰۰ میلیارد تومان نسبت به سال گذشته افزایش بودجه پیشنهادی دارد. اعتبار خط شش مترو با افزایش ۳۰۰ میلیاردی نسبت به سال گذشته، ۸۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده است. همچنین اعتبار خط هفت در بودجه ۵۰۰ میلیارد تومان است. وی از کاهش بودجه در حوزه پایانه‌ها و پارکینگ‌های مترو انتقاد کرد و گفت: فقدان پایانه و پارکینگ کافی موجب می‌شود امکان بهره‌برداری کامل از ظرفیت موجود مترو وجود نداشته باشد.

دبیر کمیسیون عمران و حمل‌و‌نقل شورای شهر تهران با بیان اینکه در حوزه بهره‌برداری مترو، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش اعتبار در ردیف‌های پروژه‌ای پیشنهاد شده است، تصریح کرد: اعتبارات پیش‌بینی شده برای شرکت واحد ۶۲۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته که این رقم حدود ۹۰۰ میلیارد تومان بود، کاهش داشته است. به گفته وی رویکرد شهرداری نسبت به سازمان پایانه‌ها، کسب درآمد در این حوزه است و به درستی بودجه پیشنهادی آن کاهش پیدا کرده است. دبیر کمیسیون عمران و حمل‌و‌نقل با اشاره به برنامه ۵ ساله سوم شهرداری گفت: به دلیل تاخیر در ارائه و تصویب برنامه ۵ ساله شاهد آن هستیم که سال اول از برنامه انحراف داشته و ردیفی برای مواردی که به تازگی در حوزه حمل‌و‌نقل اضافه شده مانند طرح خیابان کامل و TOD در لایحه مشاهده نمی‌شود.

وی همچنین به درآمد پیش‌بینی شده در مجتمع‌های ایستگاهی و پارک‌های حاشیه‌ای اشاره کرد و گفت: برای مجتمع‌های ایستگاهی ۲۰۰ میلیارد تومان نقد و ۴۰۰ میلیارد تومان غیرنقدی پیش‌بینی کرده‌اند که باید تنها در حوزه مترو هزینه شود. همچنین برای پارک حاشیه‌ای تنها ۵ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده که در تبصره سال گذشته این رقم یک‌هزار میلیارد تومان بود و نشان می‌دهد در سال آینده هم رویکرد ساماندهی فضاهای پارک حاشیه‌ای در مدیریت شهری وجود ندارد. همچنین برای درآمدهای حاصل از عوارض طرح ترافیک، ۳۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. وی در پاسخ اینکه آیا برای پیاده‌راه‌سازی و دوچرخه در اعتبارات ترافیکی شهر تهران رقمی منظور شده است، گفت: ۱۰ میلیارد تومان برای احداث معبر ویژه دوچرخه پیشنهاد شده، اما ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار تسهیلات فنی- اعتباری نیز وجود دارد که می‌توان از این ردیف‌ها برای توسعه امکانات شهر ازجمله دوچرخه‌سواری هزینه کرد.