به گزارش «دنیای اقتصاد»، پس از گذشت یک‌سال از اجرای نسخه جدید طرح ترافیک در پایتخت، از ابتدای تابستان سال آینده این طرح قرار است به حقله دوم معابر محدوده مرکزی شهر یعنی محدوده طرح زوج و فرد کنونی تسری یابد و جایگزین مقررات تردد رایگان بر اساس همخوانی رقم آخر پلاک خودرو با روز هفته شود.

برخی از شهروندان در تماس با «دنیای اقتصاد» از ابهام خود درباره نحوه محاسبه عوارض در صورت تردد در هر دو محدوده زوج و فرد و طرح ترافیک در یک روز، سخن گفتند و دچار این تصور شده بودند که هر دو این عوارض به‌صورت تجمیعی از آنها دریافت خواهد شد. علی پیرحسین‌لو، مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با نادرست خواندن این تصور، به «دنیای اقتصاد» گفت: کسانی که در یک روز هم وارد محدوده طرح ترافیک و هم محدوده زوج و فرد شوند، صرفا عوارض طرح ترافیک به حساب آنها منظور خواهد شد و نیازی به پرداخت جداگانه عوارض تردد در محدوده زوج و فرد نیست. اما کسانی که فقط در محدوده زوج و فرد سابق (حلقه دوم طرح ترافیک در سال آینده) تردد کنند، صرفا پرداخت عوارض این محدوده که نصف بهای عوارض طرح ترافیک است را بر عهده خواهند داشت.

پیرحسین‌لو با یادآوری اینکه هر خودرو برای مدت 20 روز در هر فصل امکان تردد به‌صورت رایگان در حلقه دوم طرح ترافیک را خواهد داشت، توضیح داد: در صورتی که شهروندی هم در محدوده زوج و فرد و هم در محدوده طرح ترافیک تردد کند، از حساب تردد رایگان 20 روزه وی کسر نخواهد شد. در واقع تمام جزئیات پیش‌بینی شده در این طرح به نحوی تنظیم شده که منفعت شهروندان در آن اولویت دارد. وی یادآور شد: زمان اجرای طرح جایگزین زوج و فرد که در آن اخذ عوارض از شهروندان به جای تردد نوبتی خودروها بر اساس شماره پلاک مبنا قرار گرفته، ابتدای تابستان سال آینده خواهد بود.

مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با بیان اینکه از سال آینده تخفیف ۵۰ درصدی ویژه ساکنان محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد منظور خواهد شد، گفت: ساکنان این محدوده‌ها باید طبق اطلاع‌رسانی‌های آتی نسبت به ثبت اطلاعات محل سکونت خود و ارائه مدارک لازم اقدام کنند تا بتوانند از این تخفیف بهره‌مند شوند. ضمنا هر پلاک ثبتی یک خودرو امکان استفاده از این تخفیف را خواهد داشت.