شهرداری دخل و خرج سال آینده خود را معادل ۱۸ هزار و ۹۳۰میلیارد تومان تعیین کرده است که اگر این رقم به تصویب شورای شهر برسد، بودجه سال آینده اداره پایتخت ۶/ ۸ درصد نسبت به امسال افزایش پیدا می‌کند. با این حال حقوق ماهانه در نظر گرفته برای شهردار در سال آینده، ۱۳ میلیون تومان است که نسبت به امسال رشد ۱۸ درصدی پیدا می‌کند. شهردار تهران علاوه بر حقوق ماهانه از مزایای ۱۴۰ میلیون تومانی در سال ۹۸ نیز برخوردار می‌شود. در لایحه بودجه سال ۹۸ شهرداری پایتخت، ارقام مربوط به حقوق و مزایای کارمندان شهرداری آمده است. در بودجه مصوب امسال شهرداری، مزایای شهردار برای کل سال رقم ۱۲۰ میلیون تومان تعیین شده بود. بخش دیگری از هزینه‌های مدیریت شهری تهران در سال آینده به اعتبارات هزینه‌ای شورای شهر برمی‌گردد. هزینه شورای شهر تهران در سال آینده ۴۷ میلیارد تومان در لایحه تعیین شده است. این میزان اعتبار برای شورای شهر در ۴ قسمت نامساوی بین شورای شهر تهران، حسابرسی شهرداری، مرکز پژوهش‌های شورای شهر و همچنین اداره کل امور اداری و اجرایی شورا قرار است تخصیص پیدا کند. شهردار تهران برای سال آینده ۲۷ میلیارد تومان اعتبار ویژه از محل بودجه سال ۹۸ پایتخت، در اختیار خود خواهد گرفت که بر اساس آنچه در لایحه بودجه تعریف شده، این اعتبار می‌تواند با نظر شهردار در موارد و هزینه‌های پیش‌‌بینی نشده در کلیه ماموریت‌ها و برنامه‌های مدیریت شهری، هزینه یا صرف شود. مجموع اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران نسبت به امسال ۸ درصد افزایش پیدا کرده است در حالی که اعتبارات مربوط به پروژه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای در پایتخت تنها ۳ درصد نسبت به امسال تقویت شده است.