فرزانه صادق‌مالواجرد، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در نامه‌ای به پیروز حناچی شهردار تهران و محسنی بندپی استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران مصوبه شورای‌عالی را پیرامون بارگذاری پروژه ساختمان پلاسکو ابلاغ کرد. در متن مصوبه آمده است: به استحضار می‌رساند شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۴/ ۱۰/ ۹۷ خود مصوبه شماره ۵۸۰ مورخ ۲۶/ ۶/ ۱۳۹۷ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران درخصوص میزان بارگذاری پروژه ساختمان پلاسکو را با توجه به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ  ۲/ ۱۲/ ۱۳۹۵ خود مورد بررسی قرار داد و مصوبه مذکور را منوط به تحقق شرایط زیر تایید کرد.

۱- میزان بارگذاری طرح با عنایت به موافقت سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در جلسه مورخ ۲۲/ ۲/ ۹۷ (در محل استانداری تهران) در سقف طبقات تعیین شده در مصوبه کمیسیون ماده ۵ صرفا محدود به تامین مجموع زیربنای واحد تجاری دارای حقوق مکتسبه پیش از تخریب، یادمان شهدای آتش‌نشان و فضای تاسیسات و پشتیبانی از جمله پارکینگ شود. بنابراین احداث زیربنای تجاری مازاد بر حقوق مکتسبه قبلی مورد تایید نیست.

۲- پارکینگ موردنیاز ساختمان مطابق ضوابط ملاک‌عمل طرح تفصیلی (در داخل ساختمان یا نزدیک‌ترین فاصله ممکن) با هماهنگی شهرداری تهران تامین شود.