به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در قالب مصوبه اخیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری، به‌منظور پرهیز از بررسی موردی موضوعات مربوط به توسعه صنعت در پیرامون شهر تهران، شرکت شهرک‌های صنعتی به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یکی از اعضای شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، ماموریت یافت برنامه جامع ساماندهی صنایع در داخل شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهری تهران را با رعایت همه مصوبات فرادست اعم از مصوبات هیات وزیران، طرح‌های مجموعه شهری و ناحیه‌ای مصوب و طرح راهبردی حریم پایتخت و... را تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه به شورای‌عالی ارائه کند. همچنین دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌هایی به استاندار البرز و مدیرعامل شرکت‌ شهرک‌های صنعتی ایران و نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در شورای‌عالی، مصوبه شورا را پیرامون توسعه شهرک صنعتی بهارستان ابلاغ کرد.

فرزانه صادق مالواجرد در این باره اعلام کرد: براساس این مصوبه مقرر شد مطالعات ترافیکی طرح در انطباق با شبکه راه‌آهن پیرامونی و استفاده از ظرفیت حمل و نقل ریلی تهیه و به تایید معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی برسد.