به گزارش خبرگزاری «ایسنا» محبوبه ذاکری با اشاره به عدم کارآیی طرح زوج و فرد در پایتخت گفت‌: در دنیا اقدامات کاهنده آلودگی هوا مبتنی بر سه روش است؛ از آنجا که منابع متحرک عامل بخش عمده آلودگی هوا هستند، یا باید تولید سوخت کنترل شود و یا باید وسایل نقلیه استاندارد که آلایندگی کمتری تولید می‌کنند، ساخته شوند که این دو روش در اختیار شهرداری تهران قرار ندارد.

وی با اشاره به اینکه در عمده شهرها برای کنترل آلودگی هوا راهکارهای مدیریت تقاضای سفر را در پیش می‌گیرند و در نظر دارند که الگوی رفتاری مردم را در حمل و نقل به سمت استفاده از وسایل نقلیه یا دور کاری یا شناور کردن ساعات کار سوق دهند، در این‌باره گفت‌: اگر تقاضای سفر کاهش یابد، پول سفر نیز کاهش یافته و به همین دلیل پیمایش و آلودگی هم کمتر می‌شود و این در حالی است که در مواقع مختلف ما راهکار شناور کردن ساعات اداری و همچنین دورکاری را تا یک حدی اجرایی کرده‌ایم، اما به نتیجه نهایی نرسیدیم.

معاون مطالعات و برنامه‌ریزی معاونت حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: در شهرهای بزرگ از قیمت‌گذاری معابر، محدود کردن پارکینگ‌ها و...‌ به‌عنوان یک راهکار مدیریت تقاضای سفر استفاده می‌کنند. مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران نیز مطالعات زیادی در مورد ارزیابی طرح ترافیک و طرح زوج و فرد، مقایسه و میزان اثرگذاری آنها و نظرسنجی گسترده حضوری و اینترنتی از مردم را در دستور کار خود قرار داد که مطالعات انجام شده نشان می‌دهد شهروندان خواهان تغییرات موثر برای کاهش آلودگی هوا هستند.

وی با بیان اینکه طرح زوج و فرد که در سال ۸۴ اجرایی شد، در راستای ایجاد تغییر در الگوی رفتار و بر اساس دسته‌بندی خودروها بود که همان موقع نیز اعلام شد که این طرح یک راهکار کوتاه‌مدت است، افزود: اساس دسته‌بندی وسایل نقلیه با گذشت زمان اثرگذاری خود را از دست می‌دهد؛ به‌عنوان مثال در سال ۸۴ تنها دو میلیون خودرو در تهران تردد می‌کرد که نصف این خودروها پلاک فرد و بقیه پلاک زوج داشتند. در آن زمان سرانه مالکیت خودرو۱۷/ ۰ بود و حالا سرانه مالکیت خودرو به ۳/ ۰ رسیده و می‌بینید که تعداد خودروهای پایتخت دو برابر شده است. در آن زمان جمعیت تهران حدود هفت میلیون نفر بود و حالا جمعیت تهران به بیش از ۹ میلیون نفر رسیده است و قطعا راهکاری که آن زمان برای دو میلیون خودرو در نظر گرفته بودند، حالا جوابگوی نزدیک پنج میلیون خودرو نیست.

ذاکری با بیان اینکه سال‌هاست که طرح زوج و فرد سقف اضطرار خود را درنوردیده است، گفت‌: البته حالا دسته‌بندی خودروها به زوج و فرد بهتر از نبود یک طرح است، اما باید کاری کرد که اثربخشی آن افزایش یابد. وی با اشاره به اینکه نظرسنجی‌ها از حدود ۶ هزار شهروند تهرانی انجام شده است و بررسی‌ها نشان می‌دهد که تقریبا ۴۰ درصد از مردم از طرح زوج و فرد راضی نیستند و آن را مصداق ناعدالتی می‌دانند، تاکید کرد: مردم خواهان تغییر این طرح هستند و معتقدند که طرح زوج و فرد کارآیی خود را از دست داده است.