به گزارش روابط عمومی ستاد معاینه فنی شهر تهران، خودروهای عمومی تولید سال ۹۶ و قبل از آن نیز از ابتدای سال ۹۸ مشمول معاینه فنی خواهند بود. بر این اساس این خودروها در صورت تردد در سطح شهر تهران بدون داشتن معاینه فنی، از طریق دوربین‌های سطح شهر شناسایی و روزانه ۵۰ هزار تومان جریمه خواهند شد. ستاد معاینه فنی با اشاره به وضعیت عادی مراجعات به مراکز معاینه فنی شهر تهران و امکان اخذ این گواهی در کمتر از یک ساعت، توصیه کرد شهروندان هر چه زودتر نسبت به انجام معاینه فنی اقدام کرده و از موکول کردن این موضوع به روزهای پایانی سال که ازدحام در مراکز افزایش می‌یابد، خودداری کنند.

از آنجا که در سال آینده نیز همچون سال جاری، برای کلیه خودروهای مشمول و غیرمشمول دارای معاینه فنی برتر، تخفیف روزانه ۲۰ درصدی در نرخ عوارض تردد در محدوده‌های مرکزی شهر لحاظ خواهد شد، شهروندان می‌توانند برای استفاده از این امتیاز نسبت به اخذ گواهی معاینه فنی برتر اقدام کنند.