نموداری که توسط شهرداری منتشر شده، به «نظرسنجی از شهروندان درباره میزان محبوبیت و استقبال از استفاده هر کدام از انواع وسایل حمل و نقل همچون اتوبوس، مترو، خودروی شخصی و...» طی سال‌های ۹۱، ۹۲، ۹۳ و ۹۷ اختصاص دارد که البته خلأ آمارهای مربوط به سال‌های ۹۴ تا ۹۶، یکی از کمبودهای این نمودار است که امکان تجزیه و تحلیل صحیح اطلاعات آماری را سلب می‌کند.

در این نمودار عنوان شده است در سال ۹۷ میزان محبوبیت مترو در بین افراد شرکت‌کننده در نظرسنجی،‌ ۱۸ درصد بوده است.

اگر فرض شود، مبنای این آمار، نظرسنجی از یک جامعه آماری از شهروندان ساکن در پایتخت است و سوال نظرسنجی، صرفا شناسایی میزان «محبوبیت» مدهای حمل‌و‌نقلی بوده است، در این صورت نمی‌توان اطلاعات به‌دست آمده را وضعیت رفتاری کل پایتخت‌نشین‌ها در حوزه حمل و نقل و تردد در شهر تلقی کرد. افزون بر این بعید است که جامعه آماری این نظرسنجی‌ها یکسان باشد که بتوان از آن «افزایش محبوبیت» طی گذر سال‌ها را نتیجه گرفت.

ضمن آنکه، مفهوم «محبوبیت مترو یا اتوبوس درون شهری» با «اجبار به استفاده از حمل و نقل عمومی یا تصمیم به عدم استفاده از خودرو شخصی»، تفاوت دارد. ممکن است یک شهروند از ازدحام مسافر در ایستگاه‌های مترو و معطلی برای رسیدن قطار به ایستگاه، کاملا ناراضی باشد و از این منظر، محبوبیتی برای مترو قائل نباشد اما به خاطر نداشتن خودرو شخصی یا احترام گذاشتن به عموم شهروندان از بابت سهیم نبودن در تولید آلودگی، مشکلات حمل و نقل عمومی را تحمل می‌کند.

اما اشکال دیگر این نمودار مربوط به آمار  سال۹۲ است که مشخص می‌کند عملا نظرسنجی از یک جامعه آماری در کار نبوده است. این نمودار می‌گوید نظرسنجی انجام شده در سال ۹۲ مشخص می‌کند ۸/ ۱۳ درصد از نظردهنده‌ها، مترو را وسیله نقلیه محبوب خود برای تردد در پایتخت معرفی کرده‌اند. این در حالی است که گزارش آماری سالانه شهرداری تهران از اوضاع ترافیکی شهر مربوط به سال ۹۲، «سهم مترو از پوشش سفرهای درون شهری در آن سال را ۸/ ۱۳ درصد» اعلام کرده است.

بنابراین به نظر می‌رسد منظور این نمودار، همان سهم سفر با انواع وسایل حمل و نقل است که در این صورت، آماری که برای سال ۹۷ اعلام شده، به یک دلیل قابل باور نیست. پاییز سال گذشته شهردار وقت تهران با انتشار گزارش ۱۰۰ روزه از پایتخت، سهم مترو را از پوشش سفرهای درون شهری ۹ درصد اعلام کرد. در فاصله یک‌سال اخیر، ظرفیت ناوگان مترو به قدری افزایش پیدا نکرده که سهم آن در سفرهای درون شهری، دو برابر شود و به ۱۸درصد برسد.