پیروز حناچی شهردار تهران به مورد انحرافی دوم اشاره کرد و افزود: دوم اینکه نقش شورا‌های برنامه‌ریزی استان در لایحه پیشنهادی دیده شده است. یعنی تقسیم اینها را شورای برنامه‌ریزی استان انجام می‌دهد که تمام شهرداری‌ها نسبت به این مساله معترض هستند، ولی ما می‌گوییم به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست. شهردار تهران «قیر» را در خدمات‌رسانی شهرداری‌های کشور بسیار مهم دانست و گفت: دولت قیر را به راهداری‌ها می‌دهد، ولی به شهرداری‌ها داده نشده است و رسما باید در لایحه بودجه بیاید و به رسمیت شناخته شود. حناچی ادامه داد: قول داده‌اند ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان عوارض سوخت برگردانده شود. در گذشته این مبلغ به نفع هدفمندی یارانه‌ها مصادره می‌شد، ولی این جزو سهم شهرداری‌ها و دیون دولت است که باید برگردانده شود.

وی با بیان اینکه افزایش سقف اوراق مشارکت برای دولت هزینه‌ای ندارد، تاکید کرد: اوراق مشارکت یک امکان برای شهرداری‌های کشور بود که در لایحه دولت در کل ۵ هزار میلیارد دیده شده که می‌تواند افزایش پیدا کند. شهردار تهران فاینانس برای حمل و نقل و پیشگیری از آلودگی را موضوع مهمی دانست و گفت: اینکه چرا تا به حال از فاینانس استفاده نشده است، یک دلیل این است که ضمانت فاینانس به عهده خود شهرداری‌ها قرار داده شده است و کسی این ضمانت را قبول ندارد و اجرای آن امکان‌پذیر نیست.

شهردار تهران با اشاره به اینکه باید بخشی از مالیات‌های محلی به شهرداری‌ها تعلق گیرد، گفت: این مورد فقط به تهران مربوط نمی‌شود و یک مساله عمومی بین تمام شهرداری‌ها است. بپذیریم که شهرداری‌ها با بخشی از مالیات‌های محلی و عوارضی که نسبت به خدمات ارائه می‌دهند باید اداره شوند. اگر این شرایط را فراهم کنیم و هزینه‌های جاری را هم کاهش دهیم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که تخلف صورت نگیرد.