محمد علی کرونی، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با بیان اینکه بهره‌گیری از ظرفیت درآمد زایی مجتمع‌های ایستگاهی متروی تهران مغفول مانده است، گفت: مجتمع‌های ایستگاهی به علت ارزش افزوده قابل توجهی که پدید می‌آورند، کمک موثری در تامین منابع توسعه خطوط و ایستگاه‌های مترو هستند؛ کمااینکه تا سال ۹۶، بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان از محل واگذاری مجتمع‌های ایستگاهی، درآمد برای شهرداری حاصل شده است.

درحال حاضر، ظرفیت بالقوه‌ای در حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان درآمد از طریق واگذاری ۸ مجتمع ایستگاهی که تماما در تملک مترو و شهرداری مناطق هستند و هیچ گونه مشکلی خارج از مجموعه شهرداری اعم از تملک و سایر موارد ندارند وجود دارد و تاکنون پیگیری برای انجام آن به عمل نیامده است و قاعدتا به علت جایگاه فعلی شرکت، اهداف مصرح در اساسنامه آن مغفول واقع شده است.