به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور پیروز حناچی، شهردار تهران و محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران برگزار شد، پس از گذشت بیش از یک سال از طرح موضوع تامین 630 واگن توسط دولت برای متروی تهران، اولین قرارداد مربوطه منعقد شد. طبق این قرارداد قطعات این واگن‌ها وارد کشور شده و در شرکت واگن پارس مراحل تکمیلی ساخت واگن طی می‌شود. قیمت هر واگن مترو در این قرارداد ۸۵۲ هزار یورو اعلام شده است. به گفته هاشمی، متروی تهران نیازمند تامین ۲۰۰۰ واگن است که در این صورت می‌توان آمار سفر روزانه با مترو را از حدود ۲میلیون به ۷ میلیون سفر افزایش داد. با انعقاد اولین قرارداد مربوط به تامین بخشی از ۶۳۰ واگن توسط دولت برای پایتخت، یک‌ششم نیاز فعلی متروی تهران به ناوگان تامین خواهد شد.