هر چند رئیس شورای شهر تهران در حاشیه جلسه آن هم در پاسخ به سوال مطرح شده از سوی خبرنگاران مطرح کرد موضوع انتشار بوی نامطبوع در هوای پایتخت از طریق کمیسیون سلامت شورای شهر در حال پیگیری است، اما اظهارنظر قابل توجهی که نشان از پیگیری جدی و جدیدی از سوی کارشناسان این کمیسیون باشد، در صحبت‌های محسن هاشمی رئیس شورا شنیده نشد. رئیس شورا در پاسخ به سوال خبرنگاران فقط به بیان فرضیات مطرح شده از سوی سایر منابع، نهادها، کانال‌های خبری و... اکتفا کرد. روند پیگیری این موضوع در حالی در حاشیه کمیسیون سلامت شورای شهر در حال طی شدن است که شورای شهر تهران به‌عنوان نهاد ناظر و مرجع در مدیریت شهری پایتخت می‌توانست این موضوع را به‌طور ویژه در دستور کار اصلی صحن علنی روز یکشنبه قرار دهد. نکته جالب آنکه در جریان دستور جلسات کاری این هفته شورای شهر، موضوع اورژانسی و لازم به بررسی در یک محدوده زمانی مشخص وجود نداشت که شورا را ناگزیر به تغییر ندادن دستور کار از پیش تعیین شده خود کند. به این ترتیب این انتظار وجود داشت که شورای شهر تهران به‌عنوان نهاد ناظر بر مجموعه شهرداری، به بررسی و پیگیری ویژه این موضوع از طریق ارائه گزارش از سوی کارشناسان بپردازد. چراکه منشا انتشار بوی نامطبوع در محدوده زیادی از شهر تهران اگر به مخاطرات طبیعی شهر تهران ارتباط داشته باشد، پیگیری و شناسایی آن می‌تواند از طریق سازمان‌های متولی امور بحران در پایتخت انجام شود. چنانکه در دوره گذشته شورای شهر تهران(در زمان تصدی‌گری احمد مسجدجامعی بر شورای شهر) در صورت بروز حوادث مشابهی، شورای شهر با تشکیل جلسه و کمیته ویژه بررسی به موضوع واکنش سریعی نشان می‌داد. انتشار بوی نامطبوع در هوای پایتخت اگرچه به‌عنوان یک حادثه یا رخداد جدی که منجر به بروز تلفات شود، تلقی نمی‌شود؛ اما در صورتی که به‌عنوان یک منشأ برای بروز مخاطرات طبیعی یا غیرطبیعی بعدی باشد؛ قابل تامل و توجه است. از این رو به نظر می‌رسد نحوه برخورد شورای شهر با رخدادهای روز پایتخت نشان‌دهنده این موضوع است که پارلمان پایتخت از قدرت تشخیص لازم برای واکنش سریع به رخدادهای غیرطبیعی در شهر و دارای اهمیت برخوردار نیست. حال باید منتظر بود و دید که آیا شورای شهر که واکنش خاصی به موضوع جالب توجه هفته گذشته در پایتخت نشان نداده است، ظرف چه مدت زمانی و در چه قالبی می‌خواهد گزارش احتمالی تهیه شده از سوی کمیسیون سلامت و محیط زیست را منتشر و ارائه کند یا آنکه این موضوع نیز در لابه‌لای سایر گزارش‌های کارشناسی باقی می‌ماند.