به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هاشمی در حاشیه جلسه شورای شهر در جمع خبرنگاران درباره تدابیر برای تجمع‌های مکرر پیمانکاران در مقابل ساختمان شورای شهر گفت: البته باید در این زمینه اشاره شود که منظور از تجمع پیمانکاران، شورا نیست، بلکه آنها شهرداری را مخاطب مشکلات خود می‌دانند که با توجه به مجاورت ساختمان شورا و شهرداری ما نیز شاهد این تجمعات هستیم.  هاشمی با تاکید بر اینکه در جلسه هم‌اندیشی، موضوع پرداخت مطالبات پیمانکاران از روش ۸۰ – ۲۰ یا ۹۰ - ۱۰ مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: بر این اساس پیمانکارانی که طلب کمتری دارند اما تعدادشان بیشتر است در اولویت پرداخت قرار می‌گیرند و شهرداری با پیمانکارانی که طلب بیشتری دارند مذاکره می‌کند و شهردار تهران قول داده این مسائل را بررسی کند. وی درخصوص لایحه بودجه ۹۸ دولت و کم شدن سهم شهرداری‌ها از محل مالیات ارزش افزوده اضافه کرد: شورای عالی استان‌ها جلسات زیادی در این زمینه برگزار کرده است و حتما این مساله را دنبال می‌کنیم تا حقی از شهرداری‌ها ضایع نشود.