به گزارش «دنیای اقتصاد»، واگذاری راسته‌ها و غرفه‌های واقع در محل گذر شهروندان در اماکنی نظیر بوستان‌ها و ایستگاه‌های مترو که محل گذر شهروندان محسوب می‌شود، به منزله یک منبع درآمد پایدار برای شهرداری تهران قابل بهره‌برداری است. استفاده بهینه از این فضاها می‌تواند دست‌کم هزینه نگهداشت همین اماکن عمومی را تامین کند و از این رو شهرداری تهران نسبت به واگذاری غرف به پیمانکاران و متقاضیان حقیقی اقدام کرده است. این واگذاری‌ها در قالب قراردادهای دوساله انجام می‌شود و طی آن قرار است هفت غرفه به مساحت‌های مختلف با ودیعه ۱۰ و ۱۵ میلیون تومانی و دریافت اجاره ماهانه بر اساس متراژ غرفه واگذار شود. اجاره ماهانه پایه تعدادی از این غرفه‌ها در سال اول ۶۵۰ هزار و در سال دوم ۷۵۰ هزار تومان، برخی دیگر در سال اول ۸۰۰ و در سال دوم ۹۲۰ هزار و یک غرفه نیز که با ودیعه ۱۵ میلیون تومانی در این مزایده عرضه شده، با اجاره ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار در سال اول و یک میلیون و ۳۸۰ هزار تومان در سال دوم عرضه شده است.

یک رستوران سنتی نیز در این بوستان وجود دارد که با ودیعه ۷۰ میلیون تومانی و اجاره‌بهای ماهانه پایه ۸ میلیونی در سال اول و ۹ میلیونی در سال دوم به مزایده گذاشته شده است. همچنین آموزشگاه موتورسیکلت بوستان ولایت با ودیعه ۶۰ میلیون تومانی و اجاره ماهانه ۵/ ۵ و ۶ میلیون تومانی به ترتیب در سال‌های اول و دوم در مزایده برای واگذاری به متقاضیان عرضه شده است. ارقام کارشناسی شده قید شده به‌عنوان رقم پایه مزایده، در واقع برآوردی از هزینه کسب و کار در بوستان ولایت برای متقاضیان فعالیت اقتصادی در این مکان را ارائه می‌کند.