به گزارش معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، با تغییر محل استقرار دوربین طرح ترافیک، تردد شهروندان در خیابان ۱۶ آذر و دسترسی به میدان انقلاب تسهیل شد. با اجرایی شدن تصمیم جدید مدیریت شهری درباره محدوده طرح ترافیک در این منطقه، از این پس خیابان ۱۶ آذر واقع در حدفاصل خیابان‌های انقلاب و بلوار کشاورز، دیگر به‌عنوان محدوده طرح ترافیک مشمول کنترل دوربینی نمی‌شود. این موضوع با هدف تسهیل تردد شهروندانی که قصد ادامه مسیر از خیابان کارگر شمالی به سمت میدان انقلاب را دارند، صورت گرفته و به این ترتیب خودروها برای عبور از خیابان ۱۶ آذر نیاز به خرید مجوز طرح ترافیک نخواهند داشت.

از آنجا که خیابان کارگر جنوaبی در محدوده طرح ترافیک قرار نگرفته است، دسترسی به این خیابان برای شهروندان از طریق محدوده میدان انقلاب نیازمند تسهیل بود. از این رو با خارج شدن محور ۱۶ آذر از کنترل دوربینی طرح ترافیک، امکان ورود به خیابان کارگر جنوبی از طریق عبور از ۱۶ آذر به سمت میدان انقلاب فراهم شده و طرح ترافیک خودروها در این مسیر کنترل نخواهد شد. این تصمیم می‌تواند به حذف بخشی از پیمایش‌های زائد برای دور زدن طرح ترافیک به منظور دسترسی به خیابان کارگر جنوبی منجر شود و بار ترافیک معابر اطراف این محدوده را سبک کند.