هاشمی حداقل مبلغ جریمه قطع درختان در حال حاضر را ۶۰۰ هزار تومان اعلام و اظهار کرد: با افزایشی که برای سال آینده به دنبال مصوبه امروز شورای شهر اعمال خواهد شد، کمترین رقم جریمه به ۶۸۰ هزار تومان افزایش یافت. بر اساس گزارشی که در صحن شورای شهر در این رابطه ارائه شد، شهرداری تهران از ابتدای امسال تاکنون حدود ۱۰۵ میلیارد تومان از محل جریمه قطع درختان درآمد کسب کرده و این در حالی است که به گفته احمد مسجدجامعی، دیگر عضو شورای شهر تهران، ردیف پیش‌بینی شده در بودجه برای کسب درآمد از این محل ۷۴ میلیارد تومان بوده است.