به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیروز حناچی در این نامه با تاکید بر ضرورت کاهش سطح مسکونی و در مقابل، تامین خدمات بیشتر در بافت‌های فرسوده خاطرنشان کرد: میانگین تراکم جمعیت در بافت فرسوده ۳۵۰ و در شهر تهران ۱۵۰ نفر در هکتار است که با توجه به کمبود خدمات در این بافت‌ها، بارگذاری جمعیتی به شرایط نامساعد زیستی در این محدوده‌های شهری دامن می‌زند. وی با بیان اینکه باید اولویت اصلی در نوسازی بر تامین خدمات و ارتقای کیفیت عرصه‌های عمومی متمرکز شود، یادآور شد: وجود واحدهای مسکونی خالی در شهر تهران و در بافت‌های فرسوده طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد ساخت مسکن نمی‌تواند فارغ از معادلات موجود در بازار و سازوکارهای تولید و عرضه، تجویز شود. به این ترتیب تردیدهای جدی در امکان تداوم ظرفیت‌های زیستی شهر تهران برای ساکنان وجود دارد و از این رو باید به «تراکم‌زدایی از تهران» در سیاست‌های کلان مدیریت شهری توجه ویژه شود. سرپرست شهرداری تهران تمرکز صرف بر تولید مسکن در نوسازی بافت‌های فرسوده را قابل بحث دانست و راه حل دیگری مبتنی بر ارتقای کیفیت عرصه‌های عمومی و خدمات را برای احیای این بافت‌ها عنوان کرده است؛  این همان راه حلی است که عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی و تنها رقیب وی در جریان انتخاب شهردار نیز همین نسخه را برای شهر تهران تجویز کرده است. به این ترتیب پاسخ حناچی نشان می‌دهد در صورت صدور حکم وی توسط وزارت کشور و به دست گرفتن سکان اداره شهر به‌عنوان شهردار، تهران در حوزه احیای بافت‌های ناکارآمد با نسخه آخوندی اداره خواهد شد.