از طرفی شهرداری تهران به‌عنوان یک نهاد عمومی و یک مجموعه اجرایی با مشکلات متعدد سازمانی روبه‌رو است. بدهی‌های کلان مالی، عدم توازن میان درآمدهای پایدار و هزینه‌های نگهداشت و توسعه شهر، فساد اداری و بهره‌وری پایین نیروی انسانی از جمله مشکلات این سازمان است. امروزه به‌طور کلی مشکلات در عرصه عمومی کشور چه به لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و چه اداری مشکلاتی پیچیده هستند. به این منظور که رفع و کاهش آنها احتیاج به همراهی و هم‌سویی تمام ذی‌نفعان و نیروهای فعال دارد و لازم است برای کاهش مشکلات هزینه‌های زیادی صرف شود. هزینه‌هایی نه فقط مالی، که البته در سطحی پایین‌تر از ارزش افزوده کاهش مشکلات قرار می‌گیرد و در مجموع به میزان دارایی‌های ما می‌افزاید.

پیروز حناچی که دیروز توسط شورای شهر به‌عنوان شهردار تهران انتخاب شد دارای تحصیلات عالیه در معماری و شهرسازی و سوابق اجرایی متعددی در حوزه‌های مختلف‌ شهری چه در وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری و چه در مجموعه شهرداری است. او که با شعار «تهران شهری برای همه» به سمت شهردار تهران انتخاب شده است ابر چالش شهرداری را وابستگی درآمد به ساخت‌و‌ساز می‌داند و طبق برنامه‌ای که اعلام کرده بر آن است تا با ایجاد درآمدهای پایدار و کاهش سهم درآمدهای حاصل از صدور پروانه، ایجاد تناسب میان دریافت عوارض شهری با بهره‌مندی از مواهب شهر، توجه به پایداری، زیست‌پذیری و تاب‌آوری در مقابل بحران‌های طبیعی، تهران را به شهری زیست‌پذیر و رقابت‌پذیر و مجموعه شهرداری را با برنامه‌ریزی و ایجاد شفافیت به سازمانی کارآمد تبدیل کند. اما چنانچه تهران در بهره‌مندی از مواهب شهری برای همه است، در رفع مشکلات نیز نیاز به همراهی و همکاری همه شهروندان دارد. همه ذی‌نفعان، نیروهای فعال و نهادهای مسوول از دولت و مجلس و شورای شهر لازم است تا با هم‌سویی و همکاری در کاهش مشکلات شهر بسیج شوند. چراکه مشکلات پیش‌آمده مانند انواع آلودگی‌های زیست محیطی و ساخت‌و‌سازهای غیر استاندارد و تاب‌آوری پایین شهر در برابر بحران‌ها نیز حاصل عملکرد اشتباه همه از مسوولان و مردم است. پیروز حناچی انتخاب مناسبی برای شهرداری پر مساله مرکز کشور است، اما موفقیت در بهبود شرایط به دست همه ما رقم می‌خورد. شهردار جدید تهران برای نوسازی و بهسازی شهر نیاز به همراهی و همکاری همه ما دارد.