به گزارش شهرنوشت، زریر نگین تاجی با اعلام این خبر گفت: کلیه دیون کمتر از یک میلیارد ریال مربوط به سال ۹۴ و قبل از آن یعنی بیش از ۲ هزار و ۵۶۶ فقره پرونده در هفته جاری تسویه شده که با احتساب این آمار، جمع تسویه دیون شهرداری طی چند ماه اخیر به بیش از ۴ هزار فقره پرونده رسیده است. او اعلام کرد: پیرو دستور شهردار تهران پرداخت دیون پیمانکاران با رعایت اولویت‌بندی و به‌طور منظم، در دستور کار قرار گرفته است. نگین تاجی ادامه داد: در همین راستا و بر اساس اعلام اداره کل خزانه شهرداری تهران کلیه دیون کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان مربوط به سال ۹۴ و قبل از آن که بیش از ۲ هزار و ۵۶۶ فقره پرونده بود، مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت تسویه شد.  به گفته او؛ همچنین تلاش می‌شود، دیون بین یک تا ۵ میلیارد ریال برای سال ۹۴ و قبل تا پایان آذرماه تسویه شود.