به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی محمدنادر محمدزاده، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به اینکه بسته‌های سرمایه‌گذاری جدیدی برای معرفی به توسعه‌گران تهیه کرده‌ایم درباره روند نوسازی بافت‌های فرسوده استان تهران اظهار کرد: در بازآفرینی شهری، شهرداری تهران کارهای بزرگی از جمله ارائه پروانه رایگان برای نوسازی بافت فرسوده انجام داده است.

وی با بیان اینکه نمی‌توانیم بازآفرینی تهران را جدا از شهرستان‌های آن بررسی کنیم، افزود: ستاد ملی بازآفرینی کشور را با محوریت استان تهران با ۲ بخش شهر تهران و شهرستان‌های تهران ایجاد و با شهرداری‌ها جلسات متعددی برگزار کردیم، اقدامات خوبی صورت گرفت، سهم جمعیتی و منابع مرتبط مالی را مورد بررسی قرار دادیم. محمدزاده گفت: با توجه به اینکه رئیس‌جمهور در حوزه بافت فرسوده فعالیت ویژه‌ای از جمله معرفی اراضی برای ساخت و ساز به توسعه‌گران را در نظر گرفته، اقدامات زیادی در این رابطه صورت گرفته است. وی ادامه داد: به جز وزارت راه و شهرسازی و شهرداری هنوز نتوانسته‌ایم اراضی از سایر نهادها دریافت کنیم. این اراضی برای ۲۰ هزار واحد مسکونی در استان تهران است که از این میزان ۷ هزار واحد آن برای شهر تهران است.