شما خوب می‌دانید، تقدیر این تعداد از نمایندگان محترم مردم، نشان از ارزیابی مثبت آنان از تمام طیف‌های سیاسی نسبت به کارآمدی و عملکرد آقای دکتر آخوندی است.» در بخش دیگری از جوابیه دفتر عباس آخوندی به خبرگزاری منتشر‌کننده یک گزارش، تصریح شده است: «صداقت، پاکی و کارآیی ایشان و همکارانشان بر تمام تبلیغات شوم فائق آمده و از پسِ تمام ابرهای تیره‌ تهمت و افتراهایی که بسته‌اید، مردم، نمایندگان، خبرگان و حرفه‌ورزان هیچ‌گاه فریب شما را نخورده‌اند و با پنج رای اعتماد ارزیابی مثبت خود را اعلام داشته‌اند. درباره‌‌ تهمت حق واردات تجهیزات قطار نیز اگر حتی یک مورد یا یک ریال نمونه دارید، اعلام یا از وزیر راه ‌و شهرسازی جدید سوال کنید.»