این نظرسنجی با هدف سنجش سطح اثرگذاری ضوابط طرح ترافیک سال ۹۷ انجام شده و جامعه پاسخ‌دهنده به سوالات نظرسنجی، آن دسته از شهروندانی بوده‌اند که خودروی شخصی آنها مجهز به مجوز سالانه یا روزانه برای تردد در محدوده طرح ترافیک بوده است. جزئیات پاسخ‌های داده شده به یک پرسش مبنی بر اینکه «بعد از اجرای طرح ترافیک جدید میزان استفاده شما از خودروی شخصی نسبت به سال گذشته چه تغییری داشته است؟» مشخص می‌کند: ۴/ ۲۲ درصد پاسخ‌دهنده‌ها گزینه «خیلی کمتر»، ۳/ ۱۶ درصد گزینه «کمتر»، ۴/ ۴۸ درصد گزینه «به همان اندازه» و همچنین ۳/ ۵ درصد از پاسخ‌دهنده‌ها گزینه «بیشتر» و ۷ درصد نیز گزینه «خیلی بیشتر» را به‌عنوان حجم تردد انجام شده طی سال جاری در مقایسه با سال گذشته انتخاب کرده‌اند.  به این ترتیب مشخص می‌شود میزان بازدارندگی ترافیکی طرح ترافیک –اثرگذاری طرح بر کاهش میل به استفاده از خودروی شخصی و کاهش بار ترافیک در محدوده مرکزی تهران- نسبت به سال گذشته بیشتر نشده است. البته به دلیل کاهش تعداد مجوزها نسبت به پارسال، انتظار می‌رود از این محل، بار تردد کم شده باشد؛ اما نظرسنجی مشخص می‌کند، طرح ترافیک هنوز نتوانسته بر رفتار ترافیکی ترددکننده‌ها به محدوده مرکزی پایتخت تاثیر قابل ملاحظه بگذارد. بازدارندگی مورد انتظار، با واقعی‌شدن هزینه استفاده از خودروی شخصی، محقق می‌شود.